Til hovedinnhold

Fagskoleutdanninger - våren 2022

Her kommer Fagskoletilbud fra AOF

23.11.2021
Sist oppdatert: 23.11.2021

Stavanger

 • Arbeid med ungdom – oppstart 14.02.2022
  2-årig deltidsstudium, 60 stp.
 • Ernæring i pleie- og omsorgstjenester – oppstart 23.02.2022
  1-årig deltidsstudium, 30 stp.
 • Helse, miljø og sikkerhet – oppstart 24.02.2022
  2-årig deltidsstudium, 60 stp.
 • Hverdagsmestring – helsefremmende og forebyggende arbeid – oppstart 20.09.2022
  2-årig deltidsstudium, 60 stp.
 • Kontor-, salg- og serviceledelse – oppstart 15.02.2022
  2-årig deltidsstudium, 60 stp.
 • Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming
  – oppstart 15.02.2022
  2-årig deltidsstudium, 60 stp.
 • Veiledning av lærlinger – oppstart 16.02.2022
  1-årig deltidsstudium, 30 stp.

Bryne

 • Psykisk helsearbeid – oppstart 07.02.2022
  2-årig deltidsstudium, 60 stp.
 • Demensomsorg – oppstart 16.02.2022
  1-årig deltidsstudium, 30 stp.

Dalane

 • Psykisk helsearbeid – oppstart 17.02.2022
  2-årig deltidsstudium, 60 stp.
 • Positiv atferdsstøtte – PAS - i møte med atferd som utfordrer – oppstart 17.02.2022
  1-årig deltidsstudium, 30 stp.

AOF  tilbyr også et norskopplæringskurs

 • IMDI – Norskopplæring nivå
  B2 for fagskolestudenter

Kontaktpersoner

Evy Kalsvik

kompetanserådgiver

Tlf.: 995 65 069

evy.kalsvik@aof-fagskolen.no

Tonje Røinås

kompetanserådgiver

Tlf.: 411 26 296

tonje.roinas@aof-fagskolen.no

Ayna Camilla Eno

kompetanserådgiver

Tlf.: 955 52 429

ayna.camilla.eno@aof-fagskolen.no

Mette Pettersen

fagskolekoordinator

Tlf.: 959 27 424

mette.pettersen@aof-fagskolen.no

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?