Til hovedinnhold

Fagforbundet mener onsdagens nedstengning er svært uheldig, da den rammer barn og foreldre.

(Foto: Birgit Dannenberg)

23.11.2021 av Line Jegtvik
Sist oppdatert: 02.03.2022

PBL dytter barn, foreldre og ansatte foran seg i problematisk aksjon. Førstkommende onsdag oppfordrer Private Barnehagers Landsforening (PBL) at private barnehager skal stenge to timer tidligere enn normalt. Dette gjør de i protest mot forslaget om å redusere pensjonsoverføringene til de private barnehagene. Det er problematisk at PBL dytter barn og foreldre foran seg i en budsjettkamp på denne måten, i et forsøk på å protestere mot myndighetene.

Aksjonen rammer foreldre og barn som ikke får tilbudet de har krav på. I tillegg legges nok en bør på de ansattes skuldre, samtidig som vi er inne i en svært krevende periode med mye koronasmitte i samfunnet.

Fagforbundet mener onsdagens nedstengning er svært uheldig, da den rammer barn og foreldre. Når PBL og de private barnehagene går til det skritt å stenge klokken 1400 førstkommende onsdag, er dette et  brudd med avtalen mellom barnehagen og foreldrene. Ingen andre arbeidsgivere enn PBL går til slike aksjoner. Vi må bare forutsette at barnehageeier likevel sørger for et tilbud for barn med foreldre i samfunnskritiske jobber, og at barn med spesielle behov får det tilbudet de har krav på frem til normal stengetid.

PBL hevder at myndighetenes pensjonsforslag vil ramme de private barnehagene. Sannheten er at de private barnehagene har fått langt større pensjonsoverføringer enn hva de har hatt i faktiske utgifter til pensjon. For regnskapsåret 2019 har revisorselskapet BDO og Telemarksforskning funnet at private barnehager totalt sett har fått en milliard mer i tilskudd enn de skulle hatt. Fagforbundet mener at pensjonsoverføringer skal gå til pensjon og ikke til å berike eierne av store kommersielle barnehagekjeder.

Hvis noen barnehager opplever å faktisk ha pensjonsutgifter som er større en de nye overføringene, vil de få dette etterbetalt. Det er stor politisk enighet om denne endringen. Både fra Erna Solbergs regjering, og i den nye rødgrønne regjeringa. Det foreslåtte kuttet vil ikke ramme pensjonen til de ansatte.

Det er de ansatte i barnehagene, private som kommunale, som sørger for en trygg og god barnehage for barna våre. De to siste åra har de stått i frontlinjen i kampen mot koronaviruset med alt det innebærer av økt arbeidspress, merarbeid og frykt for selv å bli smittet. Fagforbundet mener denne aksjonen er det siste de ansatte trenger nå.

Det er også viktig å informere om at ansatte i barnehagen ikke kan pålegges å ta ut avspasering og skal heller ikke under noen omstendigheter trekkes i lønn, da dette er en eieraksjon. Det er heller ikke mulig for barnehagene å pålegge foreldre å hente barna før normal stengetid. Barnehageeier har ansvaret for å svare ut henvendelser som kommer fra foreldre, journalister og andre.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?