Til hovedinnhold

HTV valg 2022 - 2023

Det er tre kandidater som har meldt seg som hovedtillitsvalgt. Valget gjelder for 2 år. En skal velges med 100% frikjøp og en skal velges med 50% frikjøp. Vi foretar ny valgrunde med bakgrunn i at vi ser at løsningen for digital gjennomføring ikke var sikker nok og at det er medlemmer som ikke mottok SMS med lenke for å kunne avgi sin stemme. Vi gjør oppmerksom på at det bare er ansatte i Hustadvika kommune som har anledning å stemme ved dette valget.

02.12.2021
Sist oppdatert: 08.12.2021

Vi gjennomfører ordinært urnevalg i uke 49 og 50.

Våre medlemmer har mulighet til å stemme følgende steder og til følgende tidspunkt:

Onsdag 08.12.2021 kl 14.00-18.00 på Eide bibliotek

Torsdag 09.12.2021 kl 12.00-15.00 på Eide bibliotek

Mandag 13.12.2021 kl 11.00-19.00 på biblioteket i Elnesvågen

Tirsdag 14.12.2021 kl 11.00-16.00 på biblioteket i Elnesvågen

 

HUSK LEGITIMASJON!


Fagforbundets retningslinjer sier at den som velges må ha minst 50% oppslutning for å kunne bli valgt. Dersom ingen av kandidatene får mer enn 50% oppslutning, må det foretas en ny valgrunde mellom de to kandidatene som fikk flest stemmer. Vi foretar valgrunde 1 og 2 samtidig på samme stemmeseddel.

Resultat: Stemmesedlene telles opp onsdag 15.12.2021 og resultatet meddeles kandidatene denne dagen. Resultatet blir offentliggjort torsdag 16.12.2021.

Her er en kort presentasjon av kandidatene:

TOR GUNNAR JOHANSEN:
Kort om meg:
61 år og pleiemedarbeider

Min erfaring som tillitsvalgt:
25 år som HTV i deltid,  12 år som HTV i 100%.

Hvorfor jeg ønsker å stille som hovedtillitsvalgt:

  • Det har vært en glede å sitte som HTV og et ærefult oppdrag, der jeg synes at arbeidet med dette har vært suksessfullt.
  • Jeg kommer heller ikke utenom at lang realkompetanse i vervet har vært medvirkende, men også medlemmer sin oppslutning har bidratt til gjenvalg.
  • Jeg er like motivert i dag som jeg har vært tidligere, samarbeidet med tillitsvalgte og fagforening har hele tiden vært i fokus og har enda mer å gi.


LENA VIKEN:
Kort om meg:
Jeg er 45 år og utdannet helsefagarbeider med videreutdanning i psykisk helse. Jeg jobber for tiden ved Fræna sjukeheim og omsorgssenter.

Min erfaring som tillitsvalgt:
Jeg har vært en engasjert tillitsvalgt siden februar 2016 og sittet i forhandlingsutvalget i 2 år for Fagforbundet.

Hvorfor jeg ønsker å stille som hovedtillitsvalgt:
Trygghet i jobben: 

Jeg er en person som engasjerer meg og jeg kvier meg ikke for å stå på for den enkelte medlem og ansattegrupper sine behov. Jeg er medlemmene sitt talerør og jeg skal bruke den posisjonen aktivt for medlemmene sitt beste.

Rettferdig behandlet: 

Fagforbundet er en ledende arbeidstakerorganisasjon som skal fremme medlemmenes faglige, økonomiske, arbeidsmiljømessige, sosiale og kulturelle interesser. Med min kunnskap skal jeg sørge for at medlemmene merker at det er slik også i praksis.

Ivaretatt:

Jeg vil sørge for at man uansett bakgrunn og behov for hjelp av Fagforbundet, så skal det føles som det er lav terskel for å ta kontakt og man skal føle at man blir hørt og sett. 

 
LENE NØRBECH:

Kort om meg:

30 år, utdannet helsefagarbeider og har stillingen min på Mikalmarka.

Min erfaring som tillitsvalgt:
Jeg ble tillitsvalgt på arbeidsplassen min i Januar 2018.

Jeg har igjennom 2020 og 2021 vært 50% hovedtillitsvalgt og siden februar 2021 også vært frikjøpt 50% i Fagforbundet Møre og Romsdal som nestleder i Ungdomsutvalget hvor jeg spesifikt har jobbet mot elever, lærlinger og studenter. I tillegg har jeg bistått på ulike oppdrag som verving, oppfølging, kurs og andre tiltak i regi av forbundsregionen.

Hvorfor jeg ønsker å stille som hovedtillitsvalgt:


  • Jeg har ett brennende engasjement for rettferdighet.
  • Jeg ønsker at medlemmene våre skal få en reell medvirkning i saker som omhandler kommunen og deres arbeidshverdag for å påvirke sin situasjon.
  • Jeg ønsker å bidra til at alle skal ha et godt arbeidssted, et godt arbeidsmiljø og ha riktige arbeidsforhold, jeg skal stå på for dere!
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?