Til hovedinnhold

Yrkesskadeerstatning for brannfolk med kreft

Brannmenn har lenge kjempet for å få yrkesskadeerstatning som følge av at de er mer utsatt for visse typer kreft enn andre

Brannmenn har lenge kjempet for å få yrkesskadeerstatning som følge av at de er mer utsatt for visse typer kreft enn andre (Foto: Fagforbundet)

Fagforbundet går til sak mot staten for å sikre brannfolk at kreft gir rett til yrkesskadeerstatning. En tragisk sak fra Bergen har aktualisert en kamp Fagforbundet har kjempet lenge.

18.11.2021 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 25.11.2021

En brannkonstabel i Bergen vant en mangeårig kamp for yrkesskadeerstatning etter å ha fått kreft i jobben som røykdykker i Bergen Brannvesen. Men kampen var ikke over før to år etter mannes død.  Etter dødsfallet fortsatte enken mannens kamp. Og kampen ble lang.

Fagforbundsadvokat Anne-Gry Rønning-Aaby. Foto: Kari-Sofie Jensen

– Den triste saken aktualiserer en kamp Fagforbundet har kjempet for lenge, forteller forbundsadvokat Anne-Gry Rønning-Aaby i Fagforbundet.

Langvarig kamp

Brannmenn har lenge kjempet for å få yrkesskadeerstatning som følge av at de er mer utsatt for visse typer kreft enn andre. Flere har fått godkjent yrkesskadeerstatning på bakgrunn av dette, men nå har NAV snudd. Nå saksøker Fagforbundet staten for å få vedtaket omgjort.

Til tross for kjennelser fra Trygderetten hvor det er gitt yrkesskadeerstatning på grunn av kreft, har NAV klageinstans anmodet Trygderetten om å sette en fem-medlemskjennelse for å avklare saken på nytt. Den nye kjennelsen anerkjenner ikke kreft som gyldig årsak for å få yrkesskadeerstatning. Dette med tre mot to stemmer. Det betyr at trygderetten nå har snudd i forhold til kjennelsene fra 2016 da kreft ble godkjent som yrkesskadeerstatning.

Uforståelig helomvending

– Vi kan ikke se at det foreligger ny kunnskap eller forskning siden trygderetten avgjorde disse sakene. Det er derfor uforståelig at Trygderetten har gjort helomvending, sier Rønning-Aaby som skal føre saken.

Saken Fagforbundet bringer inn for rettsvesenet gjelder saken til tidligere brannmann Henry Sørensen spesielt, men skaper presedens for lignende saker som kommer i fremtiden.

Nav avslo også i Bergen

I den konkrete saken fra Bergen avslo NAV erstatningskravet. I begrunnelsen hadde de fått inn en erklæring fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami). De anerkjente at asbest kan føre til krefttypen brannkonstabelen hadde, men at ikke at han hadde fått i seg nok asbest på jobben til at det kunne godkjennes som yrkessykdom.

Bilde ble avgjørende

Ankesaken gikk til Trygderetten. Der ble et bilde et sentralt bevis for kona til den aktuelle brannmannen. Bildet viste han og kollegaene, med sotete hender, som spiste pizza på en branntomt. To år etter mannen døde, vant de klagesaken i Trygderetten i 2019. Tarmkreften ble godkjent som yrkesskade.

«Samlet sett finner retten det sannsynliggjort at han i sitt yrke som brannmann har vært utsatt for høygradig eksponering for asbest», står det i dommen.

– Det er en viktig avgjørelse. Fagforbundet har ikke hatt denne saken. Fagforbundet skal imidlertid møte Staten i Gulating lagmannsrett 22.-24. november 2021, og alle avgjørelser som kan trekke i retning av vårt standpunkt vil være viktige.  Det er ille at norske brannfolk må ta disse kampene igjen og igjen. Vi håper på en seier som en gang for alle fastslår at røyk og farlige stoffer kan gi brannfolk kreft, avslutter Rønning-Aaby.  

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?