Til hovedinnhold

Jakter kortsiktig gevinst på Kommune-Norges bekostning

I kjølvannet av konkurransen innen kommunal tjenestepensjon har det dukket opp et nytt fenomen.  I jakt på kortsiktig gevinst vurderer flere kommuner å bytte pensjonsforsikringsselskap for å kare til seg deler av bufferne til både selskapet de går fra, og selskapet de kommer til.

16.11.2021 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 25.11.2021

På den måten svekker de sikkerhetsmarginene til de andre kundene i begge selskap.

De økonomiske bufferne i et pensjonsforsikringsselskap er en form for sikkerhetsmarginer selskapene har for å kunne tåle økonomiske svingninger i markedene, uten at framtidige pensjoner kommer under press. Bufferne er dels knyttet til hver enkelt kunde, og dels til selskapet sett under ett.

Får med seg penger

Ved bytte av forsikringsselskap får kundene med seg oppsparte buffere fra selskapet de forlater, men i og med at de blir del av et nytt felleskap, får de også en andel av bufferne mottakerselskapet har bygget opp. Det at flere skal dele på samme pott, gir mindre igjen til de som var der fra før.

I forbindelse med behandlingen av lovproposisjonen om endringer i pensjonslovgivningen tok SVs Kari Elisabet Kaski opp dette i Stortinget i oktober i år. Hun ba om at reglene skulle endres slik at bufferfondene skulle slås sammen. På den måten vil det være mulig å tette hullet i regelverket som gjør det mulig for de få å få gevinst på bekostning av flertallet.

Dyrere for alle

 – Dette rammer i hovedsak fripoliseinnehavere. Det er ekstra ille, for akkurat denne gruppen får lite igjen av pensjonssparingen sin fra før. Men over tid er det ingen som vil tjene på dette. Over tid gir dagens regelverk også svekkede buffere for alle med forsikret kommunal tjenestepensjon. Det vil på sikt påvirke pensjonspremien, slik at det blir dyrere for alle, sier Fagforbundets pensjonsekspert Steinar Fuglevaag.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?