Til hovedinnhold

Årsmøtet 2022

Kunngjøring: Foreninga avholder årsmøte onsdag 26.januar

16.11.2021 av Stig Berntsen
Sist oppdatert: 16.11.2021

Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd, Oslo avholder sitt årsmøte onsdag 26.januar kl. 1700 i Hausmannsgate 6, 8- etasje. Vi oppfordrer medlemmer til å sette av tida i kalenderen.

Innkalling vil bli sendt per e-post i begynnelsen av januar. Årsmøtepapirer vil bli lagt ut her på nettsida seinest 15.januar.  Det vil også bli mulig å hente årsmøtepapirene på kontoret vårt i Hausmannsgate 6.

Åsrmøtet skal behandle årsberetning, regnskap,innkomne forslag , handlingsplan , budsjett og foreta valg.

Alle medlemmer har forslags- og stemmerett. Fristen for å fremme forslag er 31.12.21 og forslag kan sendes på e-post til post@fagforbundet148.no.

Følgende verv er på valg:

Leder (velges for 2 år)

(pr. d.d. Stine Westrum)

Opplæringsansvarlig (velges for 2 år)

(pr.d.d. Hariette Utheim)

Fane 2-ansvarlig  (velges for 2 år)

(pr. d.d. Aina Johnsen)

Ungdomstillitsvalgt  (velges for 2 år)

 

Faglig sekretær  (velges for 2 år)

(pr d.d. Cathrine Sanden)     

Faglig sekretær  (velges for 2 år)

( pr. d.d. Steinar Pedersen)

Seksjonsleder Yrkesseksjon kontor og administrasjon (velges for 2 år)

(pr d.d. Hariette Utheim)

Seksjonsleder Yrkesseksjon teknisk  (velges for 1 år)

(pr d.d. Har trukket seg)  

Styremedlem  (velges for 2 år)

(pr d.d. Morten Danielsen)

Vara styremedlem (velges for 1 år)

(pr d.d. Andreas Drevland)

 

 

Medlemmer av utvalg:

Seksjon Helse og sosial (velges for 2 år)

(pr d.d. Ingvild Rønning)

Seksjon Helse og sosial (velges for 2 år)

(pr d.d. Geir Mugaas)

Seksjon kontor og administrasjon (velges for 2 år)

Her trenger vi flere nye

Seksjon for teknisk  (velges for 2 år)

Her trenger vi flere nye

Pensjonistutvalget (velges for 2 år)

(pr d.d. Ingjerd Espås)

Ungdomsutvalg  (velges for 2 år)

 

Innspill og forslag kan sendes til valgkomiteen ved Ingvild Rønning: ingvild2009@live.com

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?