Til hovedinnhold

Stanset konkurranseutsetting av pensjon

Tommy Tverdal, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Ullensvang

Tommy Tverdal, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Ullensvang (Foto: Eirik Nepstad)

Et stort flertall i kommunestyret i Hardanger-kommunen Ullensvang vedtok å sende tjenestepensjonsordningen ut på anbud. En måned senere ble vedtaket opphevet - takket være iherdig innsats fra den lokale fagforeningen.

12.11.2021 av Jan Tore Skjelbek
Sist oppdatert: 25.11.2021

Rådmann og politikere i kommunen syntes det virket forlokkende med innsparinger på titalls millioner kroner ved bytte av pensjonsleverandør. Forlokkelsen ble kortvarig.

Kun en måned senere snur de folkevalgte og nullstiller vedtaket med begrunnelsen at de tillitsvalgte ikke ble tilstrekkelig involvert i prosessen. Eller sagt på fagforbundsk: Det var brudd på hovedavtalens bestemmelser. Drøftingsplikten var ikke ivaretatt.

Benkeforslag

Det hele startet på Sankthansaften. På
et ekstraordinært kommunestyremøte kom det opp et benkeforslag om å konkurranseutsette pensjonsordningen. Det ble lekt med tanken om å overlate pensjonsordningen i Hardanger til en annen pensjonsleverandør enn dagens KLP.  Storebrand ble nevnt.

Etter møtet på forsommeren skjedde det lite de neste ukene. Ferie slo inn for folk flest, og saken kom opp igjen først mot slutten av august. Men da var tempoet skrudd opp markant. Vedtaket om pensjon og konkurranseutsetting ble fattet allerede i september.

Hovedtillitsvalgt Tommy Tverdal tok grep da fagbevegelsen ble forbikjørt av en ivrig rådmann og et noe villedet kommunestyre.

– Vi måtte snu oss raskt. Tillitsvalgte og kompetansesenteret ble kontaktet, og vi sørget for å sikre at vi hadde medlemmene med på laget, forteller Tverdal.

– I tillegg var det viktig å få støtte fra tillitsvalgte fra andre forbund, ikke bare Fagforbundet. Vi skrev en felles uttalelse til politikerne og sto godt rustet i kampen som ventet, legger han til.

Drahjelp fra media

Lokalavisa Hardanger Folkeblad har fulgt dramaet tett. Oppslagene har kommet på grunn av tydelige eposter og telefoner fra Fagforbundets mann.

– Vi har brukt avisa godt og har fått belyst saka så folk forstår hva striden handler om. Jeg blir stadig vekk stoppet på gata for å bli gratulert med seieren og god innsats. Mange av dem har vært direkte bekymret for utfallet, kommenterer Tverdal.

Kampen fortsetter

Så til et vedvarende spenningspunkt: Det er ikke gitt at det ender med stans av konkurranseutsatt tjenestepensjon i Ullensvang. Temaet skal fremdeles diskuteres, men denne gangen settes det av mer tid til drøftinger – og det skal skje sammen med de tillitsvalgte.

Tverdal har imidlertid tro på at de skal vinne fram også i neste runde.

– Når denne saken blir lagt fram, trolig på nyåret, så kommer vi i Fagforbundet til å kjempe for at det ikke blir noen anbudsprosess. Det blir min oppgave som tillitsvalgt å si at det er enormt stor risiko forbundet med å bytte pensjonsordning. Risikoen er ikke minst at ny leverandør av pensjon brått trekker seg ut av markedet, hvis de ikke tjener nok penger. Det har skjedd før, advarer Tommy Tverdal.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?