Til hovedinnhold

Pressemelding fra LO: Regjeringens budsjettforslag

- Regjeringen på lag med arbeidsfolk En mer rettferdig skattepolitikk, mer penger til kommuner og velferd og omgjøring av flere usosiale kutt. Regjeringens budsjettforslag gjør livet bedre for arbeidsfolk, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

11.11.2021
Sist oppdatert: 11.11.2021

Den nye regjeringen tar nå et oppgjør med en politikk som i åtte år har lempet regningen over på vanlige arbeidsfolk, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik. 

 

Hun mener at Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering har fått til mye etter at de overtok regjeringskontorene i oktober. 

 

 - Den nye regjeringen har fått til mye på kort tid. Lavere strømavgift, halvering av ferjepriser og lavere barnehagepriser er klare prioriteringer som tydelig viser at vi har fått en regjering for vanlige folk, sier Følsvik og legger til: 

 

- Vi ser også en tydelig retning fra en regjering som ønsker å bekjempe forskjellene og føre en politikk som gjør folks hverdag lettere, sier Følsvik.  

 

I Hurdalsplattformen lover den rødgrønne regjeringen at den vil bekjempe ulikhet og føre en politikk med vekt på trygt arbeidsliv og gode velferdstjenester nært folk.   

 

Styrker kommuneøkonomien  

- For oss er det viktig at regjeringen styrker kommunene med 2,5 milliarder kroner. Det gir folk bedre velferdstjenester der de bor. Regjeringen styrker NAV, som har vært presset gjennom en årrekke, gir mer penger til tiltaksplasser og styrker ordningen med arbeidsavklaringspenger, forklarer LO-lederen.   

 

Selv om ikke alt er på plass etter tre uker viser regjeringen med det nye budsjettet at den er i gang med en ny, mer utjevnende og rettferdig politikk. Blant annet har regjeringen funnet plass til å prioritere:  

 

 • Mer til kommunal velferd   
 • En mer rettferdig skattepolitikk   
 • Styrke pendlerfradrag   
 • Mer til arbeidsavklaring   
 • Redusert makspris i barnehagene   
 • Økt fagforeningsfradrag   
 • Flere tiltaksplasser gjennom NAV   
 • Mer til sykehusene   
 • Mer til offentlig barnevern   
 • Startlån for nye boligkjøpere    
 • Store investeringer til grønn omstilling i næringslivet 
 • Nettolønnsordning for sjøfolk 

 

Aktiv arbeidsmarkedspolitikk  
 
Selv om arbeidsledigheten er på vei ned viser LO-lederen til at langtidsledigheten er på et historisk høyt nivå.  

 

- LO har lenge ment at det er behov for en langt mer aktiv arbeidsmarkedspolitikk. Det er derfor bra at den nye regjeringen nå retter opp kuttet i antall tiltaksplasser, som høyreregjeringen la opp til i sitt siste statsbudsjett, sier Følsvik.    

Regjeringen legger også opp til å styrke Arbeidstilsynet og Skatteetaten, som ifølge LO-lederen er nødvendig etter flere år med manglende innsats mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.  

 
Feriepengetillegget  
Det nye budsjettforslaget har den rødgrønne regjeringen levert på drøye tre uker. Mye bra er på plass ifølge LO-lederen, men det er ting som kan bli bedre. Bla. feriepengetillegget for permitterte og arbeidsledige, som Solberg-regjeringen fjernet i 2015.

   

Vi er fortsatt utålmodige på enkelte områder. Feriepenger til permitterte og arbeidsledige har ikke den nye regjeringen klart å kvittere ut ennå, men dette er saker som det nye stortingsflertallet kan jobbe sammen videre med regjeringen om, sier LO-lederen og legger til: 
 

Å gi feriepenger tilbake til de permitterte og arbeidsledige har vært en viktig sak for oss, som vi kommer til å følge tett opp. 

 

 

 

Med vennlig hilsen

Hanne A Thun
Informasjonssekretær
+4797192151
hanne.thun@lo.no

Landsorganisasjonen i Norge
Informasjons- og rådgivningsavdelingen
www.lo.no

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?