Til hovedinnhold

Likelønnsdagen 2021. Få med deg frokostmøte!

Bli med på frokostmøte mandag 15. november 2021 kl. 08.30 - 09.50. Delta på LOs arrangementet på Kulturhuset i Oslo - eller følg arrangementet på sosiale medier.

04.11.2021 av Trude Kvaran
Sist oppdatert: 04.11.2021

Fra og med 15. november jobber kvinner gratis. Vi setter sammenhengen mellom lavlønn, deltid og kjønn på dagsorden. I tillegg ser vi på betydningen av lokalt likestillingsarbeid i samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte.

Delta på LOs arrangementet på Kulturhuset i Oslo - eller følg arrangementet på sosiale medier.

Lenke til Facebookarrangement

Program:

08.30 – 08.35: Velkommen ved Julie Lødrup

Lavlønn, deltid og kjønn: Hvem har de laveste lønningene og hvordan kan vi sikre alle muligheten til å forsørge seg selv?

08.35 – 08.50: Lavlønn, deltid og kjønn: Hvilke kvinner er det som har særlige utfordringer med å forsørge seg selv?
Innlegg ved Fafo-forsker Elin Svarstad

08.50 – 09.05: Hva skal til for å nå heltidsmålet?
Panelsamtale med LO-nestleder Roger Heimli, nestleder i HK Elisabeth Sundset og leder i Norsk Arbeidsmandsforbund Anita Johansen
Del 2: Nye krav til arbeidsgivere om likestilling: Hvordan gjør vi det til verktøy for likelønn

09.05 – 09.20: Hvorfor skal tillitsvalgte jobbe med aktivitets- og redegjørelsesplikten og hva krever det av LO og forbundene i tiden framover?
Innlegg ved Claus Jervell, faglig sekretær Fellesforbundet og mangeårig rådgiver og avdelingsleder hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

09.20 – 9.35: Fra teori til praksis: Hvordan har ledelse og tillitsvalgte samarbeidet i Bufetat, og hva har vi lært av det?
Samtale med leder og tillitsvalgt (fra Fellesorganisasjonen) i Bufetat

09.35 – 09.45: Statsråden tar ballen: Ny politikk for likestilling og likelønn! Arbeidsminister og nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik oppsummerer og avslutter.

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?