Til hovedinnhold

Konflikt hele året

En jul uten gudstjeneste: Prestestreiken vakte internasjonal oppsikt som den første av sitt slag - i hele verden! Bildet er fra en streike­markering utenfor Domkirken i Oslo i begynnelsen av 2021

En jul uten gudstjeneste: Prestestreiken vakte internasjonal oppsikt som den første av sitt slag - i hele verden! Bildet er fra en streike­markering utenfor Domkirken i Oslo i begynnelsen av 2021 (Foto: Birgit Dannenberg)

Aldri før har Fagforbundet gjennomført fem streiker på ett år. 2021 startet med en historisk streik i kirken, det fortsatte med tre streiker i helsesektoren, og først i oktober kom vi i mål med tidenes lengste streik for vår del – den syv uker lange kulturstreiken.

28.10.2021
Sist oppdatert: 03.11.2021

– Dette året har vært helt spesielt. Vi fikk med oss tre streiker fra hovedoppgjøret 2020 inn i det nye året, og vi fikk den lengste streiken Fagforbundet har vært igjennom. Jeg har aldri opplevd et så stort trykk som i år, forteller leder av konfliktberedskapsgruppa i Fagforbundet, Grethe Sørensen.

I det tøffe tariffåret vi nå snart har lagt bak oss har Grethe Sørensen hatt god bruk for sin lange erfaring med tariffoppgjør.

Fagforbundet var i streik fra første arbeidsdag. Fordi tarifforhandlingene i koronaåret 2020 ble utsatt fra vår til høst strakte hovedoppgjøret seg langt inn i 2021. Først 17. juni kunne vi sette sluttstrek. Vi gikk også inn i 2021 med en pågående streik i kirken, den første prestestreiken i Norge, sannsynligvis i hele verden. Den endte med en historisk seier som sikret morgendagens prester samme lønnsnivå som dagens prester.

Men før prestestreiken var over var vi i gang med nye streiker. Først NHO-streikene i privat helse og omsorg, avtaleområdene 453 og 481 i NHO. Den første endte med tvungen lønnsnemd og tap i Rikslønnsnemda, den andre endte med enighet i tvungen mekling og et vesentlig lønnsløft. Deretter fulgte Røde Kors Haugland, hvor sju modige medlemmer sto i front i kampen for gode og trygge pensjonsordninger – og vant.

FUS nesten sist

Og endelig – 25. oktober var en lang og krevende streik i kultursektoren mellom LO Stat/Fagforbundet og arbeidsgiverforeningen Spekter over. Streikeåret endte med fullt gjennomslag for kravet om kjønnsnøytrale og livsvarige pensjonsytelser for våre medlemmer i teater, opera og ballett.

Samme dag kom FUS-barnehagene i mål som en av mellomoppgjørets siste tarifforhandlinger, og det med et godt økonomisk resultat. Nå gjenstår det bare å lukke Spekter område 10. Der står det igjen noen lokale tariffavtaler.

Grethe Sørensen har jobbet i fagbevegelsen i nesten 40 år, med konfliktberedskap i snart 20 år, og har ledet konfliktberedskapsgruppa i Fagforbundet siden 2017. Også når det gjelder konfliktberedskaper ble det satt rekord i år.

Alle behandles likt

– Alle avtaler hvor det blir brudd i forhandlingene og som går videre til mekling, forbereder vi til streik enten det blir det eller ikke. Alle får den samme behandlinga. Vi har hatt konfliktberedskap på til sammen 19 avtaler. Det er veldig tidkrevende. Spesielt i de virksomhetene hvor vi må unngå fare for liv og helse. Vi hadde full kontroll på det. Men så opplevde vi at Delta tok ut medlemmer på et sted hvor vi allerede hadde gitt dispensasjon. Det var krise for oss, for da havna vi i tvungen lønnsnemd, forteller Sørensen.

Alle streiker er forskjellige, men den tyngste oppgaven dette tariffåret har uten tvil vært kulturstreiken.

– Det er den lengste streiken jeg har vært med på å administrere, og kanskje den som har vært tyngst å komme gjennom fordi avstanden var så stor mellom partene. Medlemmene var veldig klare for å streike. De var godt kjent med bruddgrunnlaget. Denne konflikten hadde de forberedt seg på siden 2016, sier Sørensen.

Streikeuttak – et puslespill

Forhandlingene ble ledet av LO Stat som forhandlet på vegne av Fagforbundet, NTL og Creo.

– Det er krevende å samarbeide og samordne med de andre organisasjonene, særlig når det gjelder streikeuttak. Det å ta ut sånn at vi ikke ramma de andre medlemmene våre og frilansere og uorganiserte med permitteringer var viktig for oss i starten. Vi passa hele tiden på at det var scener som var åpne for publikum, forteller Sørensen.

Selv om forbundene tok hensyn til driften måtte de markere at de mente alvor.

– Det er alvor, når Fagforbundet velger å bruke streikevåpenet. Det skal kjennes, når vi streiker for å få innfridd våre krav. Så når streiken drar ut i tid trapper vi opp og tar ut flere og flere virksomheter og teatre slik at alle blir berørt på en eller annen måte, sier Sørensen.

Det førte fram. Nå har LO Stat en klar avtale med Spekter om at en ny pensjonsordning skal innføres fra 1. april 2022.

Streik er vervetid

Streik er ikke bare krevende. Det er også mobiliserende.

– Det er ikke tvil om at en streik er vervetid. På den siste streiken vi gjennomførte nå fikk vi 66 nye medlemmer. Det er en økning på sju prosent. Også i NHO-område 453 ble det vervet stort. Fra bruddet i november til meklinga i januar fikk vi 132 nye medlemmer. Det viser at folk får øynene opp for hva det betyr å være organisert, mener Sørensen.

Med mellomoppgjøret i havn har konfliktberedskapsgruppa allerede startet jobben fram mot hovedoppgjøret 2022. Men først håper Grethe Sørensen det blir tid til en liten ferie.

 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?