Til hovedinnhold

Hadde 19 kontrakter - fikk fast jobb etter sju år

Dommen

Dommen (Foto: Trude Tjensvoll)

Et medlem i Fagforbundet hadde 19 kontrakter ved Trøndelag teater, den første i 2014. Etter sju år som midlertidig har hun nå endelig fått fast jobb og erstatning. Men det måtte en rettssak til.

28.10.2021 av Per Flakstad, Fagbladet
Sist oppdatert: 03.11.2021

I løpet av disse sju årene har hun hatt til sammen 19 kontrakter på vikariater og midlertidige stillinger knyttet til enkeltforestillinger. Før den siste kontrakten løp ut i november i fjor ba hun om å bli fast ansatt. Dette ble avslått, og etter at den siste kontrakten ble avsluttet, fikk hun ingen nye engasjementer.

Fast jobb og erstatninger på 245.000

Kvinnen er medlem i Fagforbundet, og LO tok saken helt til tingretten. Der vant hun fram med et krav om fast ansettelse i 48 prosents stilling. I tillegg får hun drøyt 215.000 kroner i erstatning for tapt arbeidsfortjeneste i perioden etter at den siste kontrakten løp ut. Retten mente også at hun skulle ha en oppreisningserstatning på 30.000 kroner.

Teateret avviste i utgangspunktet kravet hennes fordi vikariatene og de midlertidige stillingene etter deres mening ikke utløste noen rett til fast stilling.

Selv om arbeidet hun gjorde ikke skilte seg fra det ordinære arbeidet ved teateret, mente ledelsen at det var knyttet til enkeltforestillinger og derfor måtte defineres som prosjektbasert og avgrenset i tid. Ifølge teateret har det vært lange opphold mellom forestillingene.

Siden 2019 har hun dessuten vikariert for navngitte personer som har vært sykmeldt, og det er i arbeidsmiljølovens forstand lovlige vikariater.

Dekket et konstant behov

Retten la imidlertid til grunn av en organisering av arbeidet i prosjekter, i dette tilfellet ulike teateroppsetninger, ikke er tilstrekkelig for å bruke midlertidige ansettelser. Dette kan godtas i for eksempel sesongpreget arbeid der det er en sterk økning i arbeidsmengden i noen få perioder, men ikke når det gjelder ulike teaterforestillinger som må karakteriseres som ordinær drift uten store endringer i arbeidsmengden ved teateret.

Selv om teaterdrift består i å sette opp ulike forestillinger som har en premieredato og en sluttdato, innebærer ikke dette at arbeidet er av midlertidig art, mente tingretten som konkluderte med at hun har dekket et konstant behov for arbeidskraft over ganske lang tid.

48 prosents stilling

Ifølge dommen er hun dermed å betrakte som fast ansatt. Hun ønsket seg i utgangspunktet full stilling, men her fikk teateret medhold i at arbeidsmengden må ses over lengre tid enn de siste vikariatene, og stillingsprosenten ble fastsatt til 48 prosent.

Dommen kan fortsatt ankes og er dermed ikke rettskraftig.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?