Til hovedinnhold

Passiv nattevakt funker best på papiret

DÅRLIGERE BETALT: Som passiv nattevakt får du betalt for 6 av 10 timer du er på jobb, skriver Sebastian B. Sæteraas.

DÅRLIGERE BETALT: Som passiv nattevakt får du betalt for 6 av 10 timer du er på jobb, skriver Sebastian B. Sæteraas. (Foto: Tom Woodward/Flickr)

Det er på tide at Fagforbundet tar en diskusjon om bruken av passiv nattevakt, skriver Sebastian B. Sæteraas i denne ukas hjertesak.

06.09.2018 av Sebastian B. Sæteraas
Sist oppdatert: 26.10.2021

Det jeg ønsker med dette innlegget er å skape en diskusjon vedrørende passiv natt, hva gjør det for arbeidstakeren, for arbeidsgiver, for tjenestemottaker og for samfunnet.

I løpet av mine ti år i helsesektoren har jeg jobbet de fleste typer vakte. Det vil si dag, aften og natt. Denne variasjonen av arbeidstid er noe jeg var forberedt på da jeg utdannet meg. Utfordringen er passiv nattevakter. Et annet begrep som brukes er hvilende nattevakt, men i dette innlegget velger jeg å bruke begrepet passiv nattevakt.

Passive nattevakter er en løsning som har blitt brukt i mange år. Det benyttes ofte på steder hvor det er behov for tilsyn ved behov på natt. Dette tilsynet har da anledning til å hvile/sove i en periode av vakten (som regel mellom midnatt og 0600). Dette er en løsning som vil være rimeligere for arbeidsgiver enn en ordinær våken nattevakt. Grunnen til dette er at arbeidsgiver lønner den som går passiv natt for 20 min per time, mellom klokken 24.00 og 06.00. Dette i stedet for å lønne time for time.  Det betyr at dersom du starter vakten klokken 22.00 og jobber til klokken 08.00 får den ansatte betalt for 6 timer de 10 timene en er på jobb.

Til tross for at en hvilende nattevakt er på jobb i 10 timer (2200 – 0800) vil vedkommende kun få betalt for 6 timer. Til tross for dette vil det bli registrert som at vedkommende har vært på jobb i 10 timer. Dette fører til at dersom man skulle ha en 100% stilling som nattevakt, vil man få vesentlig mindre utbetalt enn hva stillingen tilsier, uten å kunne kompensere for dette på annet vis. Dette gjør det vanskelig å ha en inntekt å leve av som passiv nattevakt.

For å kunne leve av lønnen du får betalt av passiv natt, må man ha en annen jobb i tillegg. Da kan arbeidsgiver oppleve å ha ansatte som har flere jobber i tillegg. Faren med dette er ansatte som ikke er engasjert i arbeidsmiljøet og engasjert i jobben.

Per dags dato er jeg ansatt i en 70% nattevaktstilling (aktiv natt). For å fylle opp stillingen tar jeg på meg passiv natt. Disse vaktene er betalt kun 6 timer, da er jeg på jobb fra klokken 22.15- 08.15. Det blir registrert 10 timer i vaktboken. Det er en vakt som ser utrolig flott ut på papiret, men når lønnsslippen kommer er det ikke like lukrativt.

Utfordringen er at man ”taper” like mye fritid på passiv natt som aktiv natt, da man ofte sover dårlig på jobb.  Frykten for at det skal skje noe mens en sover, og ansvarsfølelse er faktorer som påvirker kvaliteten på nattesøvnen. Enkelte steder er det dårlig tilrettelagt for å sove. Dette gjør at de fleste som går passiv natt trenger å sove etter vakt.

Samfunnsmessig er passiv natt negativt. Hvis man er ansatt som passiv nattevakt, vil man få problemer med å betjene lån og dette er med på å skape skille mellom befolkningen.

Jeg ønsker at Fagforbundet tar en diskusjon med bruken av passiv natt. Jeg ønsker også at dette ses i lys av forskning som er gjort på nattarbeid og ser de punktene jeg har beskrevet som et utgangspunkt i diskusjonen. Alle parter ønsker å gjøre det rette og det er viktig med tanke på senskader som kan komme i ettertid av langvarig nattarbeid.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?