Til hovedinnhold

6 veier ut av ledighetskrisa

Mats Monsen, nestleder Fagforbundet Ung

Mats Monsen, nestleder Fagforbundet Ung (Foto: Martine Grymyr)

Arbeidsminister Annikken Haugli har laget en liste som hun mener ungdom bør forholde seg til om de skal komme seg ut i arbeidslivet. Det oppleves som en ansvarsfraskrivelse. Mats Monsen, nestleder i Fagforbundet Ung, gir ministeren 6 råd for å komme ut av krisa.

27.09.2016 av Fagforbundet Ung
Sist oppdatert: 26.10.2021

 1. Ta ansvar!
  Vi må ha politiske ledere som anerkjenner at det er en krise og sørger for at gode målrettede tiltak blir igangsatt.
   
 2. Rett til lærlingplass
  En stor utfordring er frafallet på yrkesfag, hvor ungdom faller utenfor og ikke har tilstrekkelig kompetanse for å komme seg ut i arbeidslivet. Om du sikrer alle en læreplass, vil flere jobbe hardere for å ikke droppe ut fra videregående.
   
 3. Tiltak mot sosial dumping
  Når bedrifter får drive med sosial dumping, gjør det at seriøse bedrifter som tar samfunnsansvar blir utkonkurrert.
   
 4. Styrke arbeidsmiljøloven
  Regjeringen åpnet opp for flere midlertidige stillinger. Det har gjort at færre tilbys fast jobb. Det gjør arbeidsmarkedet mindre forutsigbart for ungdom. De har større problemer med å komme inn på boligmarkedet og mange risikerer å stå uten jobb over en lengre periode.
   
 5. Kortere arbeidsdag
  Regjeringen har åpnet for at ansatte skal kunne bli pålagt å jobbe opp til 10 timer uten overtidsbetaling. Det kan føre til dårligere kvalitet på arbeidet som utføres. Dessuten kan noen bedrifter vurdere det unødvendig å ansatte flere – siden de kan få de ansatte til å jobbe mer, i stedet for å øke bemanningen.
   
 6. Investere i utdanning og arbeid, framfor skattekutt
  Regjeringen har gitt massive skattekutt til Norges rikeste, selv om eksperter sier det ikke skaper flere jobber. Vi må slutte med ideologisk skattepolitikk og heller bruke pengene på skole, etterutdanning og tiltak som sikrer bedrifter en forutsigbar fremtid.

 

Arbeidsministerens 10 råd til de ledige (vg.no 25.09.16)

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?