Til hovedinnhold

Hjelpepleier, og like verdifull?

Er det ikke bruk for både sykepleiere og hjelpepleiere ved norske sykehus, spør Aina Borkhus.

Er det ikke bruk for både sykepleiere og hjelpepleiere ved norske sykehus, spør Aina Borkhus. (Foto: ThaQeLa/Flickr)

Jeg er hjelpepleier, og det er jeg stolt av! Vi gir praktisk hjelp, pleie og omsorg til mennesker som trenger det. Men å få en jobb på sykehuset, det er ikke lett, skriver Aina Borkhus i ukas hjertesak.

13.05.2014 av Aina Borkhus
Sist oppdatert: 26.10.2021

Aina Borkhus er nestleder av ungdomsutvalget i Hedmark.
Foto: Martine Grymyr

Jeg har vært vikar ved Sykehuset Innlandet siden 2007, men aldri hatt noe fast. Så da sitter jeg og tenker litt: Er ikke alle utdanninger like mye verdt? Bør ikke alle yrkesgrupper være representert?

Mange pasienter og pårørende oppfatter at de med høyskoleutdanning føler seg overkvalifisert til å drive med pleie. Og dette fører til negative opplevelser med helsevesenet! God pleie, og nok tid hos pasienten og de pårørende skaper tillit. Jeg har opplevd mange ganger å få tilbakemelding på at vi hjelpepleiere er bedre på dette! Hvorfor skal vi ikke fortsette med det? En hjelpepleier gir praktisk hjelp, pleie og omsorg til mennesker som trenger det, og gir grunnleggende sykepleiebehandling. En sykepleier gir medisinsk pleie og omsorg.

Vi på gulvet skal spille en sentral rolle i primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Da må vi få lov til å vise oss frem! Vi har alle ulik kompetanse, og det er derfor vi passer sammen som bitene i et puslespill. Fjerner man noen brikker, blir ikke bildet helt.

I perioden 1990 til 2009 ble 4500 årsverk blant helsefagarbeidere/barnepleiere fjernet. I samme periode økte ant sykepleiere. En konsekvens av dette er blant annet at gjennomsnittsalderen øker, og det er vanskelig å motivere unge til å ta en utdanning det gis inntrykk av at man ikke kommer til å få jobb i. Statistikk viser at fram til 2025 kommer det til å bli et stort underskudd på personell med videregående opplæring og et overskudd på høyskoleutdannede.

I løpet av noen år kommer Norge til å mangle rundt 60.000 årsverk med helsefaglig utdanning fra videregående. For å få utdannet disse må de ha en lærlingplass og en veileder. Her er det viktig at fag møter fag. Og da må hjelpepleieren/helsefagarbeideren beholdes på sykehusene!

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?