Til hovedinnhold

IA-avtalen: katten og musa!

IA-avtalen ble inngått med store løfter. Men hva sitter vi igjen med, spør Lene Myrstad i ukas hjertesak.

IA-avtalen ble inngått med store løfter. Men hva sitter vi igjen med, spør Lene Myrstad i ukas hjertesak. (Foto: Illustrasjon: Martine Grymyr)

Avtalen fra 2001 skulle gi lavere sykefravær, samtidig som flere funksjonshemmede og mennesker med tilretteleggingsbehov kom seg i arbeid. Men hva fikk vi egentlig, spør Lene Myrstad i ukas hjertesak.

29.04.2014 av Lene Myrstad
Sist oppdatert: 26.10.2021

Et langt arbeid med strategier og partsamarbeid er lagt ned, men hvor er vi i dag, da? 

Lene Myrstad er ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Møre og Romsdal.
Lene Myrstad er ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Møre og Romsdal.
Foto: Martine Grymyr

Arbeidsgiversiden har selvfølgelig ikke hatt noen grunn til å protestere på endringene, men det er vanskeligere å forstå at vi som arbeidstakerrepresentanter har godtatt dem. For det må vi ha gjort, hvis regjeringen har holdt det de sier og ikke gjort endringer med mindre de har samtykke ifra partene. Jeg undrer meg om vi er blitt lurt inn i våre egne fantastiske strategier. Er virkelig lavere sykefravær
det viktigste?

Jeg var selv så uheldig å få passet påskrevet fra personalsjef at siden jeg var litt sykmeldt så var jeg en ”risikoarbeidstaker”, så de ”feiget” ut med å inkludere meg i deres kommune. Dette er det noen kaller god ivaretakelse av en underskrevet IA-avtale. Vet de egentlig hva de underskriver på? Og jeg kan fortelle dere at det er ikke godt å stå på utsiden av arbeidslivet og vite at du er i slaget og kan mer enn gjerne jobbe 100 % med tilrettelagt arbeid. Men hva får man tilbud om da? Arbeidstrening gjennom NAV. Det hjelper jo på CV-en når du søker på jobb. Beklager, arbeidslivet er tøffere enn den slags, og jeg var ikke klar for å havne bakerst i bunken til arbeidsgiver med NAV hengende over skuldrene mine. Jeg ordnet opp selv og klarte det fint.

Jeg håper tillitsvalgte er våkne når ny avtale skal forhandles og slår kursen om. La sykefraværet ligge litt, se på hvilke faktorer som stenger folk ute av arbeidslivet. Vi må verne om sykelønnsordningene og den sykes rettigheter

Ikke straff bedrifter som prøver å inkludere!

Bør nedgang i sykefraværet øke begeistring? Nei tvert imot, den sier noe om hva som skjer med ekskludering. Vil vi ha lavere sysselsetting i viktige bransjer, mer arbeidsløshet og midlertidige ansettelser?  Dette fører til våkenetter for noen, om vi ikke snur og inkluderer istedenfor.

Jeg ønsker meg inkluderende arbeidsgivere og våkne og kampklare tillitsvalgte. Den skal vektlegge forebygging og satse mer på kunnskapsutvikling og forsøk. Her skal det skal brukes seks millioner årlig til å drive utvikling. Og forsøk på å forenkle og avgrense ordningen aktiv sykmelding, ”sykmeldt i jobb”, som er avgrenset til 14 dager.

Den skal forsterke innsatsen for å gi plass til de av våre medborgere som har nedsatt funksjonsevne. I sin inkludering ser de viktigheten av å prioritere de unge. Det er musikk i mine ører, jeg håper trepartssamarbeidet leverer dette.

Og ikke minst vil den fjerne flere sanksjoner, slik at arbeidsgivere som ikke følger opp sine plikter får ikke sanksjoner. Arbeidstilsynet må da allikevel være på banen og fortsatt føre systemrettet risikobasert tilsyn. For arbeidstakere er det likt, de vil heller ikke få sanksjoner om de ikke deltar i dialogmøter. Og det blir ingen sanksjoner mot sykmeldere som ikke gjennomfører obligatorisk kurs i sykmeldingsarbeid.

Vi har hatt våkne tillitsvalgte som har forhandlet om denne nye IA-avtalen, men jeg ser at fristelsen for at Norge skal imponere med lavt sykefravær preger denne avtalen.

Hva tenker mannen i gaten på når de hører IA-avtalen? De fleste forbinder den med å dra ned sykefraværet, hvorfor skal så stort fokus legges dit? Hva skal vi gjøre for at alle unge skal ha lik mulighet til å stå i arbeid lenge nok til å ha en verdig pensjon å leve av? La oss ikke bli lurt av våre egne lure strategier, for så å bli lurt selv til å tro at lavt sykefravær er viktigere enn alt annet. For det er det ikke etter min mening.

Jeg er fortsatt redd for at lavt sykefravær hører under ekskludering, som igjen fører til mer arbeidsløshet, flere midlertidige ansettelser og lavere sysselsetting i viktige bransjer. Jeg håper at tillitsvalgte tar sine forpliktelser på alvor i IA-avtalen, vi kan ikke bare kreve en plass, men vi må og kjenne vår besøkelsestid!

God bedring, og ikke glem å lage en god dag, kamerater.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?