Til hovedinnhold

Vi er de tusener

(Foto: Olav Andresen, LO)

Fagforbundet Ungdom er en stor organisering med masse aktivitet. Men vi er også del av noe enda større, skriver Stein Arnold Kristiansen i ukas hjertesak.

15.01.2014 av Stein Arnold Kristiansen
Sist oppdatert: 26.10.2021

Som medlem av Fagforbundet Ungdom er vi sammen med på å dra lasset om å styrke og, ikke minst, opprettholde våre rettigheter som arbeidstakere på våre arbeidsplasser. Fagforbundet Ungdom er en stor organisering med masse aktivitet. Men Fagforbundet Ungdom er også en del av noe større enn seg selv, og det er LO-ungdommen.

Stein Arnold Kristiansen er nestleder i Fagforbundets ungdomsutvalg i Troms og faglig ungdomssekretær i LO.
Foto: Martine Grymyr

Det er ikke uten grunn at arbeiderbevegelsen kan vise til gode resultater over lang tid, det har krevd mye av mange, men nøkkelen til alle seierne finner vi i våre egne kjerneverdier: "Omtanke, Solidaritet og Samhold." Fra en tid hvor arbeidstakerne ikke hadde noen rettigheter, til i dag hvor vi er trygget gjennom rettigheter og sosiale goder i bytte for vår arbeidskraft, har vår evne til å stå sammen og kjempe for egen og andres hverdag vært avhengig av vår evne til å stå sammen. Ikke alle kamper vi har kjempet har vært for egen vinning, men også for at andre skal få det bedre.

LO består av 22 enkeltstående forbund og fungerer som en sammenslutning og en paraply for sine medlemsorganisasjoner. I denne sammenslutningen, eller familien om du vil, er det stor forskjell på både medlemsmasse og organiseringsgrad i den sektoren eller de yrkene de representerer. Og med så store forskjeller er det og et hav i forskjell på hvordan man får til egen aktivitet. Derfor har sentrale unge tillitsvalgte i forbundene blitt enig om å samle seg rundt fire aktiviteter som skal gjennomføres i samarbeid mellom forbundene.

I hovedsak har disse aktivitetene to overordnede mål; synlighet for medlemmer og potensielle medlemmer, og samarbeid mellom forbundene i LO. For oss som forbund er disse fellesaktivitetene viktige fordi de gir oss en mulighet til å holde kontakten med forbundene rundt og for å bygge nettverk. Vi får muligheten til å lære av andre, og andre får muligheten til å lære av oss.

I vårt eget handlingsprogram sier vi noe om at det er viktig å samarbeide med organisasjoner som ønsker det samme som oss. Vi har et godt samarbeid med Norsk Folkehjelp, vi samarbeider med de politiske ungdomsorganisasjonene, Framfylkingen, Natur og Ungdom og en rekke andre organisasjoner. Og det er naturlig at vi her samarbeider med de andre forbundene, også på det lokale nivået, om gjennomføring av aktiviteter. Samtidig sier vi i våre handlingsplaner at det er viktig å bidra til LO sine felles aktiviteter. Med andre ord er det ikke valgfritt, vi har selv sagt at det er viktig for oss.

Så nå når det sentrale ungdomsutvalget i LO snart er enige om årets satsinger skal vi i Fagforbundet stille sterkt og bidra til gode aktiviteter slik vi selv har vært med på å bestemme i vår handlingsplan. Vi skal bidra til aktiviteter som stimulerer både oss selv og andre til økt innsats for arbeiderbevegelsen. Vi skal vise de som forsøker å splitte oss at sammen er vi sterke og at Fagforbundet Ungdom lever etter grunnverdiene Omtanke, Samhold og Solidaritet!

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?