Til hovedinnhold

Ikke glem minoritetsungdommen

(Foto: Lennart Tange)

For at vi i Fagforbundet Ungdom skal bli enda sterkere og stå imot de store bølgene og stormene i tiden som møter oss, må vi være pådrivere til å få flere ungdommer med minoritetsbakgrunn inn i vår fagforening, skriver Saman Al-Dehesi.

18.11.2013 av Saman Al-Dehesi
Sist oppdatert: 26.10.2021

Å få flere ungdommer med minoritetsbakgrunn inn i fagbevegelsen er min hjertesak, fordi jeg personlig har bakgrunn fra et annet land og jeg har engasjert meg i fagbevegelsen og har flere tillitsverv i Fagforbundet. Jeg har bodd i Norge i store deler av mitt liv og har ikke visst hva fagbevegelsen er eller hvordan den fungerer og er oppbygd i Norge, før jeg ble valgt til tillitsvalgt på arbeidsplassen og fikk dra på tillitsvalgtsopplæring.

Jeg visste ikke hvor viktig det er å være organisert og være en del av felleskapet.
Jeg visste ikke at fagbevegelsen spilte en så stor og viktig rolle i arbeidslivet og politikken i Norge.
Jeg visste ikke at en organisasjon står bak ryggen din om det skulle oppstå problemer på arbeidsplassen.
Og jeg visste ikke at ungdomstillitsvalgte i Fagforbundet hadde så sterk påvirkningskraft i politikken og i organistrasjonen.
Alt dette og mye mer hadde jeg aldri lært meg, om jeg ikke hadde fått tilliten og opplæringa jeg fikk.

Opprinnelig kommer jeg fra Irak, der fungerer ikke organisasjonene på samme måte som i Norge. Et eksempel på dette er mye korrupsjon som er vanskelig å fange opp og få rettet på. Og slik er det dessverre i mange andre land også, spesielt i Midtøsten er dette problemet utbredt. Organisasjonenene eksisterer, men langt ifra samme på måte som i Norge.
Jeg har møtt flere ungdommer fra forskjellige land rundt om i Midtøsten som engasjerer seg enormt i både politikken og i organisasjonenene. De vil så gjerne kjempe for ungdomsrettighetene i deres land, de vil så gjerne få innflytelse og tilhørighet, men på grunn av vanskelige situasjoner i landene er det ikke enkelt og motivasjonen svekkes.

Ungdommene med minoritetsbakgrunn i Norge har ofte opplevd eller hørt om hvordan organisasjonenene er oppbygd i deres eget land. Ofte er det slik at de med minoritetsbakgrunn brenner veldig for internasjonale saker, ofte kjenner de seg igjen i saker som blir vist i media som angår deres opprinnelige land eller naboland. Da er det automatisk at man har bredere syn og forståelse for hvordan det virkelig er.
Desverre er verden rundt oss full av internasjonale problemer, mange land sliter med finanskriser, den arabiske våren som rammet store deler av Midtøsten, krig, Palestina og Israel-konflikten, og så videre.

For at vi skal klare å fortsette å ha store kampsaker i både Norge og internasjonalt, for at vi skal klare å slå gjennom og kjempe for et mer rettferdig samfunn, mener jeg at vi må også ha flere folk med. Da er det utrolig viktig at vi mobiliserer bredere til fagbevegelsen, fordi 13% av befolkninga i Norge har innvandrerbakgrunn, pluss at arbeidstakere med innvandrerbakgrunn øker hele tiden. Da spesielt flere ungdommer med minoritetsbakgrunn inn i Fagforbundet.

For at vi i Fagforbundet Ungdom skal bli enda sterkere og stå imot de store bølgene og stormene i tiden som møter oss, må vi være pådrivere til å få flere ungdommer med minoritetsbakgrunn inn i vår fagforening. Jeg tror at hvis vi klarer og lykkes med dette så klarer vi å lykkes med mye, mye mer. Jeg tror også at mange av utvalgene vil lære mye på å få skolert flere ungdommer med minoritetsbakgrunn, man vil lære mye av hverandre.

La oss skolere flere med ikke etnisk norsk bakgrunn inn i foreninga vår, la oss gi de tillit, slik som da jeg fikk tilliten. Målet vårt i Fagforbundet Ungdom må være å få til minimum en ungdomstillitsvalgt med minoritetsbakgrunn på hvert av ungdomsutvalgene på fylket eller fylkesstyret. Så dette vil være en oppgave for alle.

Vi i Fagforbundet har fått til mye og satt spor etter oss i arbeidslivet over hele Norge, derfor må vi stå sammen på tvers av etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn, fordi dette handler om en felles kamp om et anstendig arbeidsliv, med gode lønns- og arbeidsvilkår.
Lykkes vi med dette er jeg ganske sikker på at vi vil se flere med minoritetsbakgrunn på talerstolen og flere til å bære våre faner i tiden som møter oss.


Saman Al-Dehesi.
Sentrale ungdomsutvalget, Fagforbundet.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?