Til hovedinnhold

Får jeg den lønna jeg har krav på?

01.10.2021
Sist oppdatert: 26.10.2021

Fagforbundets aller viktigste jobb er å sørge for medlemmenes lønns- og arbeidsforhold. Målet er at alle skal ha ei lønn de kan leve av og ei arbeidstid til å leve med. Dette gjelder uansett om du er kvinne eller mann, norskfødt eller innvandrer og uansett hvor du bor i landet. Vi jobber for ei rettferdig lønn og en rettferdig skattepolitikk.

En solidarisk lønnspolitikk innebærer at vi må heve lønna til de lavlønte. Lønna må også gjenspeile arbeidets art og innhold, krav til utdanning og hvor mye ansvar du har.

Dine lønns- og arbeidsvilkår blir regulert gjennom tariffavtaler og arbeidsmiljøloven. Du kan sjekke din tariffavtale på våre nettsider. Hvis du ikke vet hvilken tariffavtale som gjelder for deg kan du lett finne det ut ved å logge deg inn på medlemsportalen.

Hvis du mener du ikke får den lønna du har krav på, eller de rettighetene du har rett til, kan du ta kontakt med din lokale tillitsvalgte. Vet du ikke hvem din lokale tillitsvalgte er, logg deg inn på medlemsportalen. En forutsetning for at vi skal kunne hjelpe deg er at du er medlem. Er du ikke medlem? Meld deg inn i dag.

Du kan jobbe for bedre lønn og rettigheter gjennom å bidra til Fagforbundets tariffkrav eller engasjere deg i din lokale fagforening.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?