Til hovedinnhold

Har jeg krav på overtid?

01.10.2021
Sist oppdatert: 26.10.2021

Du har krav på overtidsgodtgjøring for arbeid ut over den avtalte arbeidstid. 

Overtidsgodtgjørelse er timelønn tillagt 50 prosent. Forhøyet overtidsgodtgjørelse er timelønn tillagt 100 prosent. 

Det skal foreligge en oversikt som viser hvor mye den enkelte arbeidstaker har jobbet. Oversikten skal være tilgjengelig for den tillitsvalgte og Arbeidstilsynet (Arbeidsmiljøloven § 10-7). 

  • Samlet overtid for hver uke må ikke utgjøre mer enn 10 timer. 
  • For fire sammenhengende uker må samlet overtid ikke utgjøre mer enn 25 timer. 
  • For 52 uker må samlet overtid ikke utgjøre mer enn 200 timer. 

Overtid utover dette kan kun pålegges arbeidstakere som i det enkelte tilfelle har sagt seg villig, og må ikke overskride grensene som er satt i Arbeidsmiljøloven § 10-6 (8). 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?