Til hovedinnhold

Hva brukes Fagforeningskontigenten min til?

01.10.2021
Sist oppdatert: 26.10.2021

Område

Andel i %

Noen stikkord

Kontingent- og forsikringskostnader

38

Kollektive forsikringer og kontingenten til LO. Inkluderer også kontingent for opplæringstiltak

Fagforeninger

14

Lokalt arbeid

Fylkene

13

Arbeid i fylkene

Driftsoppgaver forbundet sentralt

11

I hovedsak personalkostnader

Seksjonenes oppgaver sentralt

10

Primært det yrkesfaglige arbeidet

Prioriterte satsingsområder sentralt

10

Prinsipprogram og særskilte satsingsområder

Kompetansesentrene

4

Blant annet juridisk bistand

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?