Til hovedinnhold

Hva gjør en tillitsvalgt?

01.10.2021
Sist oppdatert: 26.10.2021

Fagforbundet har godt skolerte tillitsvalgte over hele landet. Fagforbundets hovedoppgave er å sikre deg gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Alle medlemmer i Fagforbundet hører til en fagforening. Det er din lokale fagforening som skal bistå deg på arbeidsplassen. Fagforeningen er organisert i en fylkeskrets. 

Plasstillitsvalgt 

Den plasstillitsvalgte er din nærmeste tillitsvalgte på arbeidsplassen. Har du behov for hjelp eller har spørsmål om ditt medlemskap, tar du kontakt med den plasstillitsvalgte. Hvis den plasstillitsvalgt ikke kan hjelpe deg, tar vedkommende kontakt videre. Hvis du ikke får kontakt med, eller ikke vet hvem plasstillitsvalgt er, så ta kontakt med fagforeningen din. 

Fagforeningsleder 

Lederen i fagforeningen har hovedansvaret for deg som medlem. Hvis ikke fagforeningen din kan bistå deg direkte, vi de søke hjelp fra andre ledd i organisasjonen. Fagforbundet har regionale kompetansesentre og en sentral administrasjon med kompetanse på avtaleverk, regler, juss, lønn og medlemskap.  

Seksjonstillitsvalgt 

Alle yrkesaktive medlemmer i Fagforbundet hører også til en av fire yrkesseksjoner som har ansvar for det yrkesfaglige arbeidet i Fagforbundet. Alle fagforeninger skal ha en seksjonstillitsvalgt for hver seksjon.  

Vernetjeneste 

Husk at alle arbeidsplasser også har en vernetjeneste. Verneombudet har ansvar for arbeidsmiljøspørsmål og HMS-arbeid (Helse, miljø og sikkerhet) for alle ansatte i din virksomhet.  

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?