Til hovedinnhold

Informasjon om Garnaasfondet

Her finner du informasjon om Garnaasfondet og søknadskjema om du ønsker å søke om støtte fra fondet.

25.10.2021
Sist oppdatert: 31.03.2024

Oslo Brannkorpsforening (OBF), i samarbeid med tidsskriftet Brann og Redning deler hvert år ut støtte til ulike tiltak og prosjekter som skal komme medlemmene i Oslo Brannkorpsforening til gode.

Fondet ble opprettet i 2014 etter Steinar Garnaas bortgang. Garnaas ble dessverre et tidlig offer for kreften og døde 15. november 2011, bare 56 år gammel. Fondet skal videreføre hans mangfoldige engasjement og arbeidsinnsats i tillitsverv og i arbeidet med Smestad brannstasjon.


Fondets formål

Formålet med fondet er å være en bidragsyter for enkelt medlemmer, lag og foreninger i etaten.

Fondet skal bidra til å gjennomføre ulike tiltak og prosjekter som kommer OBFs medlemmer til gode.

 

Bevilgninger

 • Midlene innvilges på bakgrunn av innsendte søknader med et enkelt budsjett som viser hvordan pengene skal brukes.
 • Det tilstrebes å ikke utdele mer enn 50 000 i forbindelse med hver bevilgning.
 • Bevilgningen blir utbetalt når søknaden er innvilget, og nødvendig dokumentasjon er fremlagt. Ubrukte midler skal betales tilbake. Kvitteringer knyttet til utgiftene kan etterspørres etter fullført prosjekt.


Tildelingskriterier

 • Søkere på være medlem av Oslo Brannkorpsforening.
 • Tiltaket bør ha en faglig og/eller sosial profil som kommer flere av medlemmene til gode.
 • Arrangementet eller prosjektet bør også være av interesse for andre medlemmer enn søkeren. Generelt prioriteres prosjekter som kommer flest medlemmer til gode.

  Hva er ikke støtteberettiget:
 • Utgifter til lønn og honorarer knyttet til prosjekt
 • Alkohol
 • Det bevilges ikke støtte til kurs som i utgangspunktet skal finansieres av arbeidsgiver. Husk at du kan søke Oslo kommunes OU-fond (søknadsfrist 1.april) og Fagforbundets Utdanningsstipend (søknadsfrist 1.desember).
 • I tilfeller der det søkes om støtte til forhold som faller inn under andre stipend- og støtteordninger må det normalt vises til avslag fra disse før Garnaasfondet bevilger støtte.  

Se ellers fondets vedtekter som styrer tildelingene fra fondet.


Søknadsskjema og frist.

For å sende inn søknad skal man benytte vårt standardiserte søknadsskjema som kan lastes ned på vår hjemmeside. Søknaden sendes til obf.obre@gmail.com. Søknadene behandles i Bladstyret i Brannmannen minimum to ganger i året, hhv. 1. februar og 1.september. Frist for å få søknaden sin behandlet er 14 dager før dette.

 

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?