Til hovedinnhold

Mer makt til arbeidsfolk

De siste åtte årene har arbeidstakernes posisjon blitt svekket, blant annet gjennom liberalisering av arbeidsmiljøloven. Den utviklingen vil vi nå snu.

25.10.2021 av Hadia Tajik, arbeids- og inkluderingsminister
Sist oppdatert: 03.11.2021

Ill: Bård Skarra

De siste åtte årene har arbeidstakernes posisjon blitt svekket, blant annet gjennom liberalisering av arbeidsmiljøloven. Den utviklingen vil vi nå snu.

Alt er ikke rosenrødt i norsk arbeidsliv. I det siste har vi sett flere eksempler på graverende forhold. Arbeidstakere som opplever å bli straffet for å være fagorganisert. Kvinner som opplever trakassering på jobben. Og ungdom som besvimer på jobb etter å ha stått altfor lange skift.

Dette er bare noen eksempler på hvorfor vi trenger en storrengjøring i arbeidslivet.

Første steg er alt på plass: Landet har fått en regjering som vil jobbe med arbeidsfolk, og ikke mot dem. Vi går på jobb for å sikre et anstendig arbeidsliv i Norge, og sørge for at vanlige arbeidstakere blir sett og hørt.

Mer heltid, mindre midlertidighet: Det er et grunnleggende mål for regjeringen at alle som kan og vil skal få muligheten til å delta i arbeidslivet fullt ut. Tryggheten i en fast inntekt er for de fleste en forutsetning for å leve et godt liv. Derfor skal faste, hele stillinger være hovedregelen i norsk arbeidsliv.

I enkelte bransjer trengs en kulturendring. For eksempel i helsesektoren. Min partifelle Åse Kristin Bakke måtte finne seg i å jobbe 33,2 % i hjemmetjenesten før hun ble valgt inn på Stortinget i høst. Og hun er ikke alene. Nå kan hun, sammen med resten av vår stortingsgruppe og regjeringen, bidra til en heltidssatsing som vil sikre flere arbeidstakere mer makt over eget liv. Faste, hele stillinger gir trygghet i hverdagen.

Vi vil lovfeste et krav til arbeidsgivere som lyser ut deltidsstillinger om å dokumentere at det er reelt behov for deltid. Vi vil også fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, som ble innført i 2015, og starte et lovarbeid for å begrense bemanningsbransjens omfang. Innleid arbeidskraft skal ikke fortrenge faste ansettelser.

Sist, men ikke minst skal vi innføre en Norgesmodell for et seriøst arbeidsliv, etter inspirasjon fra blant annet Oslomodellen. Den vil inneholde begrensninger på innleie, midlertidige stillinger og krav om bruk av lærlinger – blant annet.

Et godt, organisert arbeidsliv: Den norske arbeidslivsmodellen er en bærebjelke i det norske samfunn. En arbeidsform som har gitt oss høy produktivitet, men også høy tillit, små forskjeller og evne til omstilling. Men den er under press fra flere kanter. Vi kan ikke stikke i hodet i sanden og håpe at ting vil være som før. Vi må aktivt styrke trepartssamarbeidet og løfte det inn på nye arenaer.

Høy organisasjonsgrad og sterke fagforeninger er kjerneelementer i den norske modellen. Det er også viktig for den enkelte arbeidstaker. For eksempel vet vi fra forskning at arbeidere som ikke har tariffavtale ofte har lavere snittlønn. Derfor vil vi doble fagforeningsfradraget.

På område etter område skal det merkes at nå er det vanlige arbeidsfolk sin tur.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?