Til hovedinnhold

Kandidater til vervene som frikjøpt tillitsvalgt

Det var flere gode søkere til vervene som frikjøpt tillitsvalgt. Disse kan du stemme på ved valget på medlemsmøte den 2.11.2021.

24.10.2021
Sist oppdatert: 24.10.2021

Ingunn Karin Nøkling jobber i Karmøy kommune som saksbehandler i barneverntjenesten og har utdannelse innen personalledelse og kompetanseutvikling. Hun har tidligere vært blant annet både leder og nestleder av foreningen, så hun har god innsikt i fagforeningsarbeid. Hun sier om seg selv at hun er opptatt av arbeidsmiljø, og hvordan det har betydning for relasjoner, prestasjoner, kvalitet og psykisk helse. Hun liker å dele av sin kunnskap, og erfaring og få fram det beste i folk.  

 

Jan-Olav Johansen jobber i Karmøy kommune som senior yrkessjåfør og renovatør. Han har vært plasstillitsvalgt for renovasjon og Borgaredalen de siste to årene, og der har han startet og drifter den første klubben i Fagforbundet Karmøy. Han har jobbet 26 år i Hydro Karmøy der han også hadde ulike tillitsverv. Han har også hatt ulike verv innen offentlig, privat og frivilling sektor. Han sier om seg selv at han har godt humør, er lyttende, oppmerksom, engasjert og er en pådriver med ønske om å gjøre en forskjell.

 

Benedikte Kolstø Asheim jobber i Karmøy kommune som hjelpepleier i hjemmesykepleien. Hun har også jobbet i sykehus og ambulanse, og det gjør at hun har en bred kunnskap om turnusarbeid. Hun har en videreutdanning i HMS-arbeid, og har vært verneombud de siste 7 årene. Hennes hjertesaker er rettferdighet, likestilling, hele stillinger, god kommunikasjon og godt arbeidsmiljø.

 

Fagforbundet Karmøy har hatt intervjurunder med søkerne. På bakgrunn av intervjuer anbefaler styret Benedikte Kolstø Asheim inn i vervet som 100% frikjøpt tillitsvalgt for kommunal sektor. Ingunn Karin Nøkling anbefales som frikjøpt tillitsvalgt inn i vervet 70% kommunal sektor og 30% privat sektor.

 

 

Innkalling til medlemsmøte

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?