Til hovedinnhold

Mekling i streiken og mulig opptrapping

Streikevestene kan legges bort: Etter sju uker og steile fronter mellom partene, ble det enighet i mekling mellom LO Stat (Fagforbundet, NTL og Creo) og Spekter natt til mandag 25. oktober.

Streikevestene kan legges bort: Etter sju uker og steile fronter mellom partene, ble det enighet i mekling mellom LO Stat (Fagforbundet, NTL og Creo) og Spekter natt til mandag 25. oktober. (Foto: Fagforbundet Teater og Scene)

Onsdag 20. oktober møtes partene i kulturstreiken hos Riksmekleren. Blir det ikke enighet trappes streiken opp og utvides fra 25. oktober. Da vil 1100 kulturansatte være ute i streik over store deler av landet.

20.10.2021 av Pressemelding fra LO Stat
Sist oppdatert: 20.10.2021

LO håper vi kan finne en løsning. Spekter har ikke rikket seg en millimeter på fem år, mens vi har kommet med gjentatte og ulike forslag til løsning. Nå forventer vi at arbeidsgiverne står ved avtalen fra 2016, og innfrir på livsvarige og like pensjonsytelser for kvinner og menn.

- Jeg registrerer at arbeidsgiverne mener vi må bevege oss. Det er ganske freidig. Er det noe vi har gjort er det er det å komme arbeidsgiver i møte. Vi beveget oss milevis da vi ble med på den midlertidige pensjonsordningen i 2016. Arbeidsgiverne må møte oss på de siste 100 meterne for å få en slutt på denne streiken, sier Lise Olsen, forhandlingsleder og nestleder i LO Stat.

Hybriden sparer virksomhetene for millioner

Vi må sammenligne med pensjonen vi gikk fra, for å se på kostnadene. Vi kan ikke snakke om at hybriden blir for dyr, sammenliknet med innskuddspensjon. Det er ikke det vi snakker om.

- Når arbeidsgiverne nå sammenligner vårt krav om hybridpensjon med den midlertidige innskuddsordningen, og samtidig begynner å argumentere med at den er for dyr, er det en avsporing. Arbeidsgiverne velger å se helt bort fra hvilket ansvar vi har tatt, og hvor langt vi faktisk har strukket oss ved å gå bort fra ytelsespensjon i 2016. Dette skaper ikke godt forhandlingsklima, sier Nora Hagen, Fagforbundets forhandlingsleder.

Forventer et seriøst tilbud om hybrid

Med den midlertidige innskuddsordningen har vi gitt virksomhetene et betydelig økonomisk handlingsrom. Arbeidsgivernes påstander om at hybriden blir for dyr faller på sin egen urimelighet. Den utgjør om lag en prosent i økte pensjonsutgifter for virksomhetene. Vi forstår ikke hvorfor arbeidsgiverne nå nekter å bli med på en permanent pensjonsordning med hybriden.

Vi venter at arbeidsgiverne innfrir vårt krav i meklingen. Men hvis arbeidsgiverne ikke vil forhandle, eller stå ved avtalene sine, har vi ikke noe annet valg enn å fortsette å streike.

- Vi møter alltid hos Riksmekleren med håp om løsning. Men vi har fått avvist vårt krav gjentatte ganger, så vi er spente på hva arbeidsgiver legger på bordet, sier Dag Agledal, NTLs forhandlingsleder.

Galt om frilansere

Arbeidsgiverne har den siste tiden brukt mye tid på å fortelle at frilanserne ikke blir ivaretatt med vårt krav om ny pensjonsordning. Når arbeidsgiverne forteller at de har stor omsorg for frilanserne, og hevder at vi ikke vet vårt eget beste, er det galt.

- Det stemmer ikke at frilanserne taper på vår løsning. Sammenlignet med innskuddspensjon vil vårt krav om hybridpensjon kunne utgjøre store positive forskjeller i pensjonsytelser, sier Christine Thomassen, forhandlingsleder og nestleder i Creo.

Spekter skrøt av hybriden før 2016

Lov om tjenestepensjon (hybridpensjon) ble vedtatt av Stortinget for å løse akkurat den type pensjonsutfordringer disse kulturvirksomhetene står i. Spekter snakket tidligere opp hybridpensjon, og anså at det kunne være løsningen for de av Spekters virksomheter som slet med økonomien på grunn av kostnadene ved en ytelsespensjon. Spekters positive innspill om hybridpensjon er en av grunnene til at vi gikk med på den midlertidige innskuddsordningen i 2016.

«Spekter støtter forslag til ny tjenestepensjon for privat sektor. Det er viktig at vi raskt får på plass en ny tjenestepensjon for privat sektor, og Arbeidsgiverforeningen Spekter støtter hovedtrekkene i Banklovkommisjonens forslag» Spekter, 25. september 2012.

«Banklovkommisjonen vil over sommeren starte opp arbeidet med overgangsregler som beskriver hvordan de som i dag har opptjening i ytelsesordninger kan overføres til en pensjonsordning etter den nye loven. Spekter vil likevel understreke at virksomhetene allerede nå kan starte sine forberedelser for en overgang fra ytelsesordning til en hybrid løsning tilpasset virksomheten». Spekter 13. desember 2012.

«Det nye pensjonsproduktet er en mellomløsning mellom dagens innskuddspensjon, der arbeidstager har avkastningsrisikoen, og foretakspensjon (ytelsespensjon) der avkastningsrisikoen ligger på arbeidsgiver. Det legges opp til stor grad av fleksibilitet».
Spekter, 2. desember 2013.

Her trappes streiken opp med 209 nye kulturansatte:

 • Den Nationale Scene (30) NTL-0/Fagforbundet-25/Creo-5
 • Den Norske Opera & Ballett (17) NTL-5/Fagforbundet-12/Creo-0
 • Det Norske Teatret (35) NTL-6/Fagforbundet-25/Creo-4
 • Nationaltheatret (1) NTL-0/Fagforbundet-1/Creo-0
 • Rogaland Teater (32) NTL-2/Fagforbundet-27/Creo-3
 • Kilden Teater og Konserthus (35) NTL-16/Fagforbundet-18/Creo-1
 • Trøndelag Teater (18) NTL-0/Fagforbundet-18/Creo-0
 • Oslo Nye Teater (16) NTL-1/Fagforbundet-13/Creo-2
 • Teater Innlandet (6) NTL-5/Fagforbundet-1/Creo-0
 • Nordland Teater (13) NTL-0/Fagforbundet-11/Creo-2
 • Teater Ibsen (6) NTL-0/Fagforbundet-6/Creo-0

Her streiker 1100 kulturansatte fra 25. oktober

 • Den Nationale Scene (87) NTL-6/Fagforbundet-71/Creo-10
 • Bergen Filharmoniske Orkester (114) NTL-0/Fagforbundet-0/Creo-114
 • Den Norske Opera & Ballett (181) NTL-43/Fagforbundet-130/Creo-8
 • Det Norske Teatret (124) NTL-21/Fagforbundet-94/Creo-9
 • Nationaltheatret (146) NTL-16/Fagforbundet-115/Creo-15
 • Rogaland Teater (64) NTL-11/Fagforbundet-47/Creo-6
 • Kilden-Kristiansand Symfoniorkester (59) NTL-0/Fagforbundet-0/Creo-59
 • Kilden Teater og Konserthus (93) NTL-35/Fagforbundet-54/Creo-4
 • Trøndelag Teater (56) NTL-0/Fagforbundet-52/Creo-4
 • Oslo Nye Teater (38) NTL-12/Fagforbundet-25/Creo-1
 • Hålogaland Teater (35) NTL-5/Fagforbundet-25/Creo-5
 • Teater Innlandet (16) NTL-7/Fagforbundet-9/Creo-0
 • Carte Blanche (12) NTL-0/Fagforbundet-12/Creo-0
 • Det Vestnorske Teateret (5) NTL-0/Fagforbundet-5/Creo-0
 • Turneteatret i Trøndelag (13) NTL-0/Fagforbundet-13/Creo-0
 • Nordland Teater (13) NTL-0/Fagforbundet-11/Creo-2
 • Teater Ibsen (6) NTL-0/Fagforbundet-6/Creo-0
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?