Til hovedinnhold

Gratulerer som Helse- og omsorgsminister, Ingvild Kjerkol!

Vi gratulerer Ingvild Kjerkol som er ny Helse- og omsorgsminister. Sist vi traff Ingvild Kjerkol var da Arbeiderpartiet la frem sin helsepolitikk på Haukeland universitetssjukehus i september. Vi opplever Ingvild som en tydelig, engasjert og dyktig dame som har gjort seg bemerket innen helsepolitikk. Vi ser frem til neste besøk og gleder oss til videre samarbeid.

15.10.2021 av Fagforbundet Helse Bergen
Sist oppdatert: 15.10.2021

Hurdalsplattformen viser at ny regjering vil gjennomføre mye av Fagforbundet sin sykehuspolitikk

Under følger noen utvalgte punkter om sykehuspolitikk fra Hurdalsplattformen som ligger vedlagt i sin helhet. Regjeringen vil:

  • Gi mer penger til sykehusene gjennom økt grunnfinansiering.
  • Sikre at nye sykehus bygges med tilstrekkelig kapasitet ut ifra behovet i befolkningen.
  • Sørge for at støttepersonell tas i bruk for å sikre effektive pasientmøter.
  • Slå fast at hele og faste stillinger skal være standarden i helsetjenestene.
  • Sikre pasienters rett til å velge behandlingssted, og avvikle godkjenningsordningen i Fritt behandlingsvalg.
  • Legge frem en ny stortingsmelding om prehospitale tjenester som omfatter legevakttjenesten, responstider og en faglig standard for innholdet i ambulansetjenesten.
  • Sikre ambulanseberedskapen, særlig der det er lange avstander til sykehus.
  • Forberede statlig overtakelse av luftambulansen, og utrede modeller for samarbeid med ideelle, for å avskaffe anbud i tjenesten.
  • Utrede endringer i styringen av sykehusene og helseforetaksmodellen, med mål om å sikre fortsatt statlig eierskap, sterk regional, politisk og demokratisk styring og stedlig ledelse, samt redusert markedstenkning og mindre bruk av innsatsstyrt finansiering. Utredningen skal gjennomgå regionale og lokale helseforetak og tydeliggjøre hvilke beslutninger som skal avgjøres av helseministeren.
  • Avvikle ordningen med nøytral merverdiavgift i helseforetakene og sette en stopper for outsourcing av renholdstjenester og andre kritiske driftsfunksjoner.

Hele plattformen kan leses her: Hurdalsplattformen.pdf

bilde ingvild 1.jpg

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?