Lær om barn og unges psykiske helse

Jobber du med sårbare barn og ønsker å bli en bedre kontoransatt? Nå kan du søke på kontorfaglig utdanning i kommunale helse- og sosialfaglige tjenester for barn, unge og deres familier. Fristen er 1. desember.

13.10.2021 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 13.10.2021

- Jeg anbefaler på det sterkeste våre medlemmer til å søke på spesialutdanninga for kontoransatte som Regionsenteret for barn og unges psykiske helse Øst og Sør (RBUP) tilbyr, sier Helge Sporsheim, leder for yrkesseksjon for helse og sosial i Fagforbundet Oslo.

- Det er mulig å søke Fagforbundet om støtte til utdanninga, legger han til. 

Om utdannelsen

Kontorfaglig utdanning for ansatte i kommunale helse- og sosialfaglige tjenester for barn, unge og deres familier legger vekt på å bygge bred kompetanse, øke faglig bevissthet og styrke kontorfaglig ansatte som nøkkelpersonell med hensyn til kvalitet i tjenestene.

Alle kontorfaglig ansatte i kommunale helse- og sosialfaglige tjenester for barn, unge og deres familier kan søke. Utdanningen er også åpen for kontorfaglig ansatte i tilsvarende tjenester, som for eksempel PPT, statlig barnevern og familievern og private barnevernsinstitusjoner.

Utdanningen gir teoretisk og praktisk forståelse av mellommenneskelig kommunikasjon, kjennskap til lovverk og kvalitetssikring, og forståelse for etiske dilemmaer. Den legger opp til refleksjon over egen praksis og forståelse for kontorfaglig ansattes funksjon og rolle i profesjonelle organisasjoner.

Praktisk informasjon

Utdanningen har opptak annet hvert år og går over ett år. Det er mulig å bygge på med ett år til. Bøker, reise og opphold kommer i tillegg til kursavgiften. Den er på 6500 kroner pr. semester. Det er vanlig at arbeidsstedet gir fri med lønn og helt eller delvis dekker bøker, reise og eventuelt opphold i forbindelse med utdanninga.

Neste oppstart er 7. mars 2022 og søknadsfristen er 1. desember.

Her melder du deg på utdanningen. 

Er du usikker om dette er utdanningen for deg er du invitert til digital informasjonsdag hos RBUP den 3. november.

Sjekk heftet RBUP har også laget om utdanninga og hvordan den har utviklet seg.

Relaterte artikler:

;