Til hovedinnhold

Fagforbundet om regjeringsplattformen: Kjempeløft for arbeidsfolk

Stans i privatiseringen, styrking av velferden og lovfesting av retten til heltid er blant Fagforbundets viktigste seire i den rødgrønne regjeringsplattformen, mener Mette Nord.

13.10.2021
Sist oppdatert: 15.10.2021

– Dette er politikk som våre nærmere 400.000 medlemmer vil merke både i lommeboka og på arbeidsplassen. Dette blir et kjempeløft for arbeidsfolk. Jeg er strålende fornøyd, sier lederen av Fagforbundet, Mette Nord.

Hun nevner tre områder hvor Fagforbundet har hatt klare krav til de rødgrønne partiene.

– For Fagforbundet har det vært viktig å stanse høyreregjeringens privatiseringsreformer i eldreomsorgen og sykehusene. Nå blir dette stanset av den nye regjeringa. Dessuten skal konkurranseutsetting og anbudsutsettelse i velferdstjenestene, som barnevernet, fases ut.

Et annet hovedkrav for forbundet har vært styrking av retten til heltidsstilling.

– Vi har mer enn 40.000 medlemmer som er rammet av deltidskrisa. De må sikres hele og faste stillinger, slik at de kan planlegge livene sine, få boliglån og ei lønn å leve av. For dem er det fantastisk gode nyheter at de rødgrønne vil lovfeste retten til heltid, og gi kommunene midler til økt bemanning, slår Nord fast.

For Fagforbundets medlemmer var kampen mot ulikhet den viktigste saken ved valget.

– Medlemmene ønsket et tydelig retningsvalg, og vi ser at den nye regjeringa har tatt signalene våre på alvor. Den nye regjeringa vil redusere forskjellene og styrke velferden.

Nord drar fram gratis SFO for 1. klassinger, billigere barnehage, starten på en tannhelsereform, dobling av fagforeningsfradrag og skjerpet formueskatt, som punkter i plattformen som utjevner forskjeller.

Forbundslederen trekker fram følgende som viktige seire for Fagforbundet i regjeringsplattform: 

  • Nye forhandlinger om særaldersgrense
  • Økt pendlerfradrag
  • Renhold på sykehusene skal drives i egenregi
  • Styrking av laget rundt elevene i skole og SFO
  • Strengere krav til private barnehager
  • Styrking av Arbeidstilsynet og andre tilsyn
  • Avvikling av au pair-ordningen
  • Stans “ostehøvelkutt” i offentlig sektor (ABE-refomen)
  • Gjeninnføring av den kollektive søksmålsretten

Nord lover å fortsette kampen for enda flere gjennomslag i tida fremover, men mener den rødgrønne plattformen lover godt.

– Etter åtte år med privatisering, kommersialisering, midlertidig ansettelser og økende ulikhet er dette en snuoperasjon som får landet på riktig kurs igjen. Dette er en radikal og rettferdig poltikk som vanlig folk får nye godt av avslutter Nord.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?