Til hovedinnhold

Godt økonomisk oppgjør for ansatte i private barnehager

 Forhandlingslederne i årets lønnsoppgjør i PBL-området kom i havn etter få timers forhandlinger. f.v Karianne Hansen Heien (Fagforbundet), Trond Ellefsen (Delta), Anne Lindboe (PBL) og Terje Skyvulstad (Utdanningsforbundet)

Forhandlingslederne i årets lønnsoppgjør i PBL-området kom i havn etter få timers forhandlinger. f.v Karianne Hansen Heien (Fagforbundet), Trond Ellefsen (Delta), Anne Lindboe (PBL) og Terje Skyvulstad (Utdanningsforbundet) (Foto: Stian Bryde-Erichsen)

Partene i PBL-oppgjøret kom i havn. – Fagarbeideren har særlig blitt prioritert i mellomoppgjøret for våre medlemmer i private barnehager, sier forhandlingsleder Anne Green Nilsen.

11.10.2021 av Steinar Ottesen
Sist oppdatert: 11.02.2022

Tariffoppgjøret mellom arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta, og arbeidsgiverorganisasjonen PBL (Private Barnehagers Landsforbund) omfatter rundt 30 000 ansatte og 1750 barnehager.

Godt fornøyd med det økonomiske resultatet

I mellomoppgjøret er det primært de tariff-festede minstelønnssatsene det forhandles om, men pensjon og AFP var også sentrale punkter i forhandlingene. Partene kom til enighet i løpet av dagen og Fagforbundet var godt fornøyd med resultatet i etterkant.

– Dette er et godt mellomoppgjør for medlemmene av Fagforbundet i private barnehager. Det er solid økonomisk mellomoppgjør innenfor frontfagets rammer, sier forhandlingsleder Anne Green Nilsen.

– Alle parter er enige om å arbeide videre med AFP-ordningen (avtalefestet pensjon) og det skal legges frem en rapport innen 1. april 2022 som skal danne grunnlaget for videre forhandlinger. Det er et skritt i riktig retning slik at vi kan implementere en ny AFP fra 2023, sier Green Nilsen.

Ny garantilønnstabell:

 

Ansiennitet

Tillegg pr. 01.05.2021

Minstelønn pr. 01.05.2021

Assistent

0

                           13000

                                  325800

Assistent

4

                           13000

                                  331100

Assistent

6

                           13000

                                  337100

Assistent

8

                           13000

                                  349300

Assistent

10

                           13500

                                  389200

Assistent

16

                           14100

                                  423300

       
 

Ansiennitet

Tillegg pr. 01.05.2021

Minstelønn pr. 01.05.2021

Fagarbeidere

0

                           14300

                                  375200

Fagarbeidere

4

                           15200

                                  385300

Fagarbeidere

6

                           16200

                                  390800

Fagarbeidere

8

                           17000

                                  402500

Fagarbeidere

10

                           17500

                                  441900

Fagarbeidere

16

                           19600

                                  454600

       
 

Ansiennitet

Tillegg pr. 01.05.2021

Minstelønn pr. 01.05.2021

Barnehagelærer

0

                           16400

                                  446100

Barnehagelærer

4

                           16500

                                  450300

Barnehagelærer

8

                           17100

                                  467100

Barnehagelærer

10

                           19000

                                  519000

Barnehagelærer

16

                           19000

                                  524000

       
 

Ansiennitet

Tillegg pr. 01.05.2021

Minstelønn pr. 01.05.2021

Pedagogiske ledere

0

                           17100

                                  466100

Pedagogiske ledere

4

                           17300

                                  470800

Pedagogiske ledere

8

                           17500

                                  497100

Pedagogiske ledere

10

                           19200

                                  549000

Pedagogiske ledere

16

                           19500

                                  554500

       
 

Ansiennitet

Tillegg pr. 01.05.2021

Minstelønn pr. 01.05.2021

Spesialpedagog

0

                           17300

                                  471000

Spesialpedagog

4

                           17800

                                  483800

Spesialpedagog

8

                           18200

                                  495800

Spesialpedagog

10

                           19200

                                  544200

Spesialpedagog

16

                           19500

                                  554500

       
 

Ansiennitet

Tillegg pr. 01.05.2021

Minstelønn pr. 01.05.2021

Styrer

0 - 3,9

 2,9 % av grunnlønn

                                  600000

Styrer

4 - 6,9

 2,9 % av grunnlønn

                                  600000

Styrer

7 - 9,9

 2,9 % av grunnlønn

                                  600000

Styrer

10 - 13,9

 2,9 % av grunnlønn

                                  620 000

Styrer

14 - 16,9

 2,9 % av grunnlønn

                                  630000

Styrer

17 - 20,9

 2,9 % av grunnlønn

                                  640000

Styrer

21 - 26,9

 2,9 % av grunnlønn

                                  650000

Styrer

27 +

 2,9 % av grunnlønn

                                  687000

 

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?