Til hovedinnhold

LO-lederen om kulturstreiken: - Ubegripelig at arbeidsgiverne ikke vil lytte

LO-leder Peggy Hessen Følsvik mener arbeidsgiverne utfordrer streikeretten ved å omorganisere seg "rundt" streikeuttakene.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik mener arbeidsgiverne utfordrer streikeretten ved å omorganisere seg "rundt" streikeuttakene. (Foto: Geirmund Jor)

– Det er ikke til å forstå at arbeidsgiversiden ikke vil stå ved egne løfter og lytte til kravene fra de ansatte, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik da hun besøkte Streikens hus på ettermiddagen 6. oktober. 

07.10.2021 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 07.10.2021

Besøket var det første LO-lederen hadde i det provisoriske Streikens hus i området mellom Stortinget og Nationaltheatret i Oslo. De strekende har nemlig satt opp et gigantisk telt som skal romme kulturaktiviteter, aktiviteter for barn og faglige tema som pensjonsrettigheter (jfr. streiketema) og annet.   

Innlysende og rettferdig

– Kravet om en en livsvarig pensjon som gir lik ytelse for kvinner og menn er innlysende og rettferdig. Det er underlig at dere må streike for et slikt krav nå i 2021, sa LO-lederen. Hun fortsatte: 

– Det er ikke et ublu krav. Ordninga vi krever har langt på vei samme grunnleggende kvaliteter som den vi ga fra oss for fem år sida. Vi hadde livsvarige og kjønnsnøytrale pensjonsytelser fram til 2016. Vi fikk et løfte om at dette var kvaliteter som skulle videreføres i en varig ordning. Kostnaden ved å innfri kravet er om lag 1 prosent! Forskjellen er at den ordningen vi krever koster omtrent halvparten av ytelsespensjonen som arbeidsgiverne ville bort fra. Når vi sa ja til å forlate den gamle ordningen, var det fordi vi fikk et løfte om at de viktigeste kvalitetene skulle videreføres.  

Skriftlig løfte

I LO og for så vidt resten av fagforeningsverdenen er avtaler byggesteinen for alt samarbeid mellom oss og arbeidsgiver. Derfor oppfatter vi en skriftlig avtale som, om mulig, enda sterkere enn et løfte. Vi fikk en slik avtale. Denne avtalen løper arbeidsgiverne ifra.  

LO-lederen tok også opp retorikken til noen av talspersonene for arbeidsgiversiden.  

– Det er langt over grensa når flere har påstått av vi ikke veit hva vi sier og at vi kjemper for en dårligere ordning enn den vi har. Vi godtar ikke at arbeidsgiverne framstiller oss som idioter. Vi veit selvfølgelig hva vi snakker om når vi krever hybridpensjon. La det ikke herske noen tvil, ordningen vi krever er bedre enn innskuddspensjonen som arbeidsgiverne vil ha. Det vil den også være for midlertidig ansatte. 

Spekter er alene om sitt syn på hybridpensjon

Peggy Hessen Følsvik pekte også det det tankekorset det er at arbeidsgiverforeningen Spekter er alene i norsk arbeidsliv om å være så negative til hybridpensjonsordningen.  

- Vi hadde livsvarige og kjønnsnøytrale pensjonsytelser fram til 2016. Vi fikk et løfte om at dette var kvaliteter som skulle videreføres i en varig ordning. Kostnaden ved å innfri kravet er om lag 1 prosent!  

Arbeidsgiver utfordrer streikeretten

- Hele LO står bak kravet om en rettferdig, kollektiv, kjønnsnøytral og livsvarig pensjon, sa Hessen Følsvik. 

Hun kommenterte også arbeidsgiversidens nye tolkning av hvilket arbeid som de mener kan gjennomføres under streiken.

- Arbeidsgiverne undergraver streikeretten vår når de «omorganiserer» seg rundt vårt streikeuttak. De setter også de ansatte i en urimelig vanskelig situasjon, avsluttet LO-leder Peggy Hessen Følsvik. 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?