Til hovedinnhold

Invitasjon til Ungdomskonferanse i LO Stat

Tilbud for tillitsvalgte og medlemmer i Spekter området. Kurset blir avholdt på Sørmarka Konferansehotell ved Oslo 27. – 28. oktober 2021. Søknadsfrist er fredag 1. oktober 2021

30.09.2021
Sist oppdatert: 30.09.2021

Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer under 35 år som er  tilknyttet staten eller Spekterområdet. 

 

Tema og aktiviteter:

  • Hovedtariffoppgjør 2022
  • Digitalisering av arbeidslivet
  • Overvåking i arbeidslivet-hvor skal grensa mellom sjefens kontroll og våre rettigheter gå?
  • Hvordan bygge klubb og organisasjonskultur lokalt?
  • Hva vil vi med staten? Statlig eierskap/ABE-reform, hvordan er arbeidshverdagen i staten?
  • Gruppearbeid
  • Sofasamtaler
  • Politisk paneldebatt

Påmelding innen 1. oktober 2021. 

Du må selv søke arbeidsgiver om permisjon med lønn etter Hovedavtalen i: 

  • Spekter § 52 pkt. c (tillitsvalgte) eller § 26 pkt. b (medlemmer)
  • Staten § 39 (tillitsvalgte) eller § 40 (medlemmer). 

 

LO Stat dekker reisekostnader, opphold og utgifter til eventuelt barnepass etter gjeldene satser.

 

https://crossmedia.lomedia.no/Ungdomskonferanse@KursPaamelding.html/47587?LOSTAT_KURSDATARELATION_TEST_id=27

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?