Til hovedinnhold

Hovedtillitsvalgt/frikjøpt tillitsvalgt

Kunne du tenke deg å være hovedtillitsvalgt?

Kunne du tenke deg å være hovedtillitsvalgt?

Det er igjen tid for valg av hovedtillitsvalgt/frikjøpt tillitsvalgt i Fagforbundet Karmøy, gjelder perioden 01.01.22— 31.12.24.

27.09.2021
Sist oppdatert: 17.10.2021

Det er et ledig verv i 100 % frikjøp. 70 % av stillingen er mot Karmøy
kommune som arbeidsgiver og 30 % mot privat sektor.

Marianne Bergli , som sitter i vervet i dag ønsker ikke gjenvalg.
Alle yrkesaktive medlemmer i Fagforbundet Karmøy, ansatt
hos Karmøy kommune kan foreslås eller søke det ledige
vervet.

Hvem søker vi?

  • En person som ønsker å gjøre en forskjell.
  • Gjerne erfaring fra turnusarbeid/arbeidstidsarbeid, da mye av arbeidet går mot helsesektoren. Dette er ikke et krav, men for å sikre en bredde av kunnskap er dette ønskelig.
  • Erfaring fra tillitsvalgtarbeid er en fordel, men nødvendig opplæring vil bli gitt.
  • Gode samarbeid– og kommunikasjonsevner.
  • Godt humør.


Fagforbundet har i dag 3 stk 100 % frikjøpte tillitsvalgte, og
det er godt og tett samarbeid mellom disse.

De som foreslås må være forespurt og ha bekreftet at de er
aktuelle kandidater. Eventuelle forslag på kandidater sendes
til Fagforbundet.
Epost: fagforbundet.karmoy@karmoy.kommune.no innen 19.10.21

Det vil bli foretatt valg blant alle forslag som er kommet inn
til medlemsmøte, og det er fremmøtte medlemmer som
foretar valget.

Nærmere informasjon om vervet som hovedtillitsvalgt/frikjøpt tillitsvalgt kan
du få ved henvendelse til:

Tor Egil Nymann (leder) tlf: 95307249
Cathrine T. Hansen (frikjøpt tillitsvalgt) tlf:41405827
Gro Kristin Huus (frikjøpt tillitsvalgt) tlf: 91140209

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?