Til hovedinnhold

Tverrfaglig samarbeid – fagdag

20. Oktober kl. 10.00–13.00 Hva betyr tverrfaglig samarbeid for oss som jobber på oppvekstområdet? Hvem har ansvaret for å ta initiativ til samarbeidet, og hvorfor er tverrfaglig samarbeid vanskelig?

27.09.2021 av Torgunn Gunnarsen
Sist oppdatert: 27.09.2021

Hva betyr tverrfaglig samarbeid for oss som jobber på oppvekstområdet?
Hvem har ansvaret for å ta initiativ til samarbeidet, og hvorfor er tverrfaglig
samarbeid vanskelig?
Fagforbundet inviterer alle som jobber på oppvekstområdet eller er interessert i tverrfaglig samarbeid til en fagdag med foredrag fra både fagfolk og forskere, som vil forsøke å besvare disse
spørsmålene.
Fagdagen passer for deg som jobber med barn og unge, eller som forholde seg til andre tjenester
eller sektorer i sin hverdag

Kl. 10.00  Tverrfaglig samarbeid – hva er Fagforbundet opptatt av?
Introduksjon v/ May Britt Sundal, leder Fagforbundet Yrkesseksjon kirke kultur og oppvekst og Iren Luther,
leder Fagforbundet yrkesseksjon helse og sosial


Kl. 10.10 Samarbeid på tvers – hvor starter vi?
V/Anders Nordanger – Fungerende leder i Fagforbundet Bergen


Kl. 10.30 Trøbbel i grenseflatene – samordnet innsats for utsatte barn og unge
V/Inger Lise Skog Hansen, forsker i Fafo


Kl. 10.55 Benstrekk


Kl. 11.00 Styrker barnevernsreformen samhandlingen på oppvekstfeltet – sett fra den ansattes perspektiv?
V/ Kjell Arne Lie, barnevernspedagog i Horten barnevern og leder for fag barnevern


Kl. 11.30 Hvordan kan tillitsvalgte bruke partssamarbeidet lokalt for å skape samarbeid på tvers?
V/ Bjørn Pettersen i Fagforbundet, Omstillingsenheten


Kl. 11.55 Benstrekk

Kl. 12.00 Tverrsektorielt samarbeid i Fritidsklub
V/André Ruud, Ungdom og Fritid
Kl. 12.30 SLT-modellen


v/ Marianne Børke, SLT- koordinator i Aurskog Høland
Fagdagen foregår på Teams, og det vil bli anledningen til å stille spørsmål underveis.
Fagdagen er gratis, og åpen for både medlemmer og ikke-medlemmer.

For påmelding:

fagforbundet.provisoevent.no/fagforbundet/events/Fagdagtverrfagligsamarbeid/register

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?