Til hovedinnhold

Unngikk streik ved St. Hanshaugen omsorgssenter

Fagforbundets forhandlingsdelegasjon. Fra venstre: Kathrine Forsdahl, Sissel Strand, Beth Nordahl, Tatjana Schancke, Per Egil Johansen, Sissel Hallem og Kai Nygård.

Fagforbundets forhandlingsdelegasjon. Fra venstre: Kathrine Forsdahl, Sissel Strand, Beth Nordahl, Tatjana Schancke, Per Egil Johansen, Sissel Hallem og Kai Nygård. (Foto: Fagforbundet)

LO Stat og Spekter ble enige om ny tariffavtale for Oslo-sykehjemmet i mekling i natt. Fagforbundet vant fram med sitt krav om høyere lønn.

14.09.2021
Sist oppdatert: 16.09.2021

Fagarbeidere, assistenter og høyskolegrupper på arbeidsplassen som drives av LHL Omsorg har alle fått et godt oppgjør. Generelt tillegg blir 6500 kroner med virkning fra 1. april.

- Det er et avgjørende mål for oss å heve lønna opp på nivå med andre helsevirksomheter i ideell sektor. Dette er vi på vei til å få til. Vi har blant annet fått inn i protokollen at lønna skal heves ytterligere innen 2024. Det er en fin seier, sier Anne Green Nilsen i Fagforbundets arbeidsutvalg.

- Det er gledelig at LHL lever opp til de verdier vi forventer av en ideell aktør. Det er fremdeles en vei å gå, men nå kjenner jeg vi har et felles mål om å løfte lønna opp på nivå med sammenlignbare grupper i hovedstaden, legger Green Nilsen til.

LHL kjøpte opp driftskontrakten til Unicare, og de har videreført tariffavtalen til den private helseaktøren. Fagforbundet krevde ny tariffavtale for å sikre bedre vilkår for de ansatte.

Fagforbundet fikk gjennomslag for sine økonomiske krav. Hverken våre medlemmer, andre ansatte eller arbeidsgiver er tjent med at ideelle organisasjoner i omsorgssektoren mister gode medarbeidere på grunn av lav lønn.

Sykehjemmet på St. Hanshaugen driftes av LHL Omsorg AS på vegne av Sykehjemsetaten i Oslo kommune. LHL Omsorg er en del av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

Ny minstelønnstabell, gjeldende fra 1. april 2020 og 2021

Med virkning fra 1.4.2020 endres minstelønnsstigen slik:

Lønnsramme

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Stilling uten særskilt krav til utdanning

281318

301538

321758

327766

333933

343032

352131

Stilling der det kreves fagbrev eller tilsvarende

311648

331868

356132

359916

368004

378114

388224

               

Med virkning fra 1.4.2021 endres minstelønnsstigen slik:

Lønnsramme

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Stilling uten særskilt krav til utdanning

310000

315000

322000

328000

334000

355000

376000

Stilling der det kreves fagbrev eller tilsvarende

350000

355000

365000

370000

390000

410000

425000

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?