Nytt medlem i Faglig råd for helse- og oppvekstfag

Den første september ble Helge Sporsheim, leder for Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet Oslo, medlem i Faglig råd for helse- og oppvekstfag. Der skal han gi råd til fag- og yrkesopplæringa.

09.09.2021 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 09.09.2021

- Jeg er beæret over utnevnelsen, og gleder meg til å gi råd til fag- og yrkesopplæringa ut i fra min egen faglige bakgrunn og erfaring som tillitsvalgt i en fagorganisasjon, sier Helge Sporsheim.

Oppnevnt for fire år

Utdanningsdirektoratet oppnevner faglige råd for hvert utdanningsprogram innen yrkesutdanninga. Rådene skal være rådgivere i spørsmål som gjelder fag- og yrkesopplæring. Medlemmer og varamedlemmer i de faglige rådene er representanter fra partene i arbeidslivet, utdanningssystemet og andre interessenter.

Sporsheim er fast medlem i Faglig råd for helse- og oppvekstfag, for perioden 1. september 2021 til 31. august 2025. Første møte var på teams 9. september.

Vil bidra til å heve kvaliteten

I Fagrådet for helse- og oppvekstfag skal medlemme bidra til å utvikle kvaliteten i fagene.  De skal se trender og utviklingstrekk, slik at de dekker arbeidslivets, den enkeltes og samfunnets behov for kompetanse.

Utdanningsdirektoratet er særlig opptatt av at medlemmene ikke bare representerer egen organisasjon, men at de har et medansvar for å vurdere helheten i utdanningsprogrammene.

- Jeg stiller som meg selv i rådet, men jeg vil ta med min egen erfaring fra yrkeslivet og som tillitsvalgt. Alt henger sammen med alt. Det er den forståelsen som skaper kvalitet, avslutter Helge Sporsheim, leder for Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet.

Her kan du lese mer om Faglig råd for Helse og oppvekstfag.

;