Til hovedinnhold

Informasjon Lokale forhandlinger kap.4 2021

TROMSØ

TROMSØ

Her finner en informasjon om de lokale forhandlingene i Kap 4 høsten 2021

09.09.2021 av Reinaldo Montalvao
Sist oppdatert: 09.09.2021

Lokale forhandlinger etter Hovedtariffavtalen kap. 4.

Det skal gjennomføres lønnsforhandlinger for ansatte for 2021 med følgende tidsplan:

Innlevering av krav til Fagforbundet:  10.09.21

Krav senders elektronisk til:

mikal.hansen@tromso.kommune.no eller til heidi.bakkeland@tromso.kommune.no

Sentral profil.

 

  • Føringer fra sentrale parter - De lokale lønnsforhandlingene skal baseres på lokal ---lønnspolitikk, jf. HTA kap. 3.2. Lønnspolitikken skal bidra til å beholde, utvikle og -rekruttere, -motivere til kompetanseutvikling og mer heltid, samt sikre likelønn

-    Tilby konkurransedyktig lønnsnivå i forhold til PBL (private barnehager) og Spekter (UNN).

-Rette opp utilsiktede skjevheter.

-Rekruttere/beholde

 

Ut fra dette velger Fagforbundet følgende prioriteringer.

 

  • Fokusere på konkurranse utsatte tjenester som er vanskeligst å rekruttere og beholde. Dette være seg: helefagarbeidere/hjelpepleiere, sykepleiere, vernepleiere, miljøterapeuter, miljøarbeidere, miljøveiledere.
  • Rette opp utilsiktet skjevhet for grupper og enkeltpersoner.
  • Tillegget for Pedagogiskledere.

 

 

Vi ber om at deres krav blir begrunnet så godt som mulig med henvisninger til årets profil.  Bruk vedlagte kravskjema, og ikke skriv mer enn en side da det er krav fra arbeidsgiver.

I tillegg ønsker Fagforbundet at dere legger ved en enkel CV, samt kontaktinformasjon til dere om vi skulle behøve det.

 

Hvis det er noe dere har spørsmål om, ta gjerne kontakt med en av oss tillitsvalgte.

Mikal Hansen                           

Forhandlingsleder Fagforbundet Tromsø kommune

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?