Til hovedinnhold

Nå er det vår tur - Velg velferd og en jobb vi kan leve av!

Fagforbundet Tromsø ønsker at valgkampen handler om hele og faste stillinger, bedre bemanning, bedre arbeidsvilkår for ansatte og en lønn å leve av.

07.09.2021 av Reinaldo Montalvao
Sist oppdatert: 07.09.2021

De siste åtte årene har høyreregjeringa jobbet for å bygge ned, sentralisere og privatisere velferdsstaten. Nå trenger vi politikere som lytter til vanlige arbeidsfolk og som bruker de store pengene på de viktigste oppgavene. Nå er det vår tur!

Fagforbundet vil ha ei ny regjering som sier nei til privatisering og ja til å styrke skoler, barnehager, sykehuset, eldreomsorgen og kommunaldrift. Vi krever ar skattepengene skal gå til velferdstjenester som drives av det offentlige, ikke bli profitt for store private velferdsselskaper. Vi har sett gang på gang at profitt tas fra barnehager og sykehjem. Fagforbundet mener at pengene skal gå til barnas beste og til god eldreomsorg for de som har bygget landet.

En av våre hjertesaker er hele og faste stillinger. Det er en deltidskrise i Norge som borgerlige partier ikke har gjort noe med. Deltidskrisa preger arbeidshverdagen til ansatte i barnehage, skole og helse. For mange er arbeidsbelastningen så stor at de ikke makter å stå i full jobb. Deltidskrisa er ett av de største problemene i norsk arbeidsliv, og det rammer flest kvinner. Vi trenger ei regjering som vil løse deltidskrisa og som tar våre medlemmer på alvor.

Medlemmer i Fagforbundet er enig i at vi har en bemmaningskrise i velferdsstaten, det er for lite ansatte på jobb! blant annet på skole, barnehage, bydrift og sykehjem. Nøkkelen til å oppnå god kvalitet i velferdstjenesten er høyere grunnbemanning og hele faste stillinger.

 

Medlemmer i Fagforbundet Tromsø ønsker at valgkampen handler om

  • Hele og faste stillinger og en lønn å leve av.
  • Bedre bemanning og bedre arbeidsvilkår for ansatte.

Fagforbundet vil ha en rødgrønn regjering som får hele folket i arbeid. Vi vil ha ei ny regjering som sikrer arbeidsfolk trygge og gode arbeidsvilkår, og ei lønn vi kan leve av. Vi vil kjempe mot at arbeidsfolk blir utnyttet gjennom lave lønninger, dårlige arbeidsvilkår og sosial dumping.

Velg velferd og en jobb vi kan leve av.

Bruk stemmeretten – Nå er det vår tur!

REINALDO MONTALVAO

Leder Fagforbundet Tromsø

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?