Hele stillingsutlysninger er en av nøklene til heltid

Helsefagarbeider i arbeidstøy

Hele stillinger starter med hele utlysninger. (Foto: Fagforbundet/Jan Lillehamre)

En ny forskningsrapport bekrefter at det lyses ut altfor mange deltidsstillinger. - For å skape en heltidskultur må det lyses ut hele, faste stillinger i Kommune-Norge. Fagforbundet mener at det er en av tiltakene som må til for å løse deltidskrisa, sier leder i Fagforbundet, Mette Nord.

01.09.2021 av Steinar Ottesen
Sist oppdatert: 10.09.2021

Fafo har kommet med en ny forskningsrapport om utlysningspraksis i kommunene, på bestilling av Fagforbundet, KS, NSF og Delta. Rapporten bekrefter at måten stillinger lyses ut på underbygger deltidskultur, og gjør det vanskelig å etablere heltidskultur i helse- og omsorgssektoren.

Automatikk gjør at turnuser går i arv

Rapporten viser blant annet at stillinger lyses ut på automatisk gjentakelse, og turnuser går i arv. Er det en ledig stilling på 23,44% lyses det ut en slik stilling. Ledere vurdere ikke om det er mulig å lyse ut en stilling med heltid. Barrierene er mange, både knyttet til økonomi, organisering og helgearbeid.

Men rapporten viser også at det er mulig å endre praksis, og kommer med gode råd og anbefalinger på hva som bør gjøres. Tipsene er basert på studier av kommuner som har heltidskultur høyt på agendaen, og som lykkes i å ansette i store og hele stillinger oppsummeres gode råd i rapporten.

Sju tips til utlysningspraksis for mer heltid

  1. Definere en heltidssatsning, politisk forankret med kortsiktige og langsiktige mål
  2. Holdningsarbeid overfor ledere, ansatte og tillitsvalgte
  3. Økonomisk kompetanse og handlingsrom
  4. Offensiv utlysningspraksis basert på behovsanalyse.
  5. Gjennomgå permisjonspraksis- og praksis rundt redusert arbeidstidtid
  6. Forbedre tjenesteorganiseringen og bemanningsplanene (for større stillingsutlysninger

- Nå er det viktig at politikere, administrasjon, ledelse, tillitsvalgte og ansatte setter seg sammen og lager rutiner for hvordan man skal lyse ut stillinger i fremtiden. Målet må være at man ikke skal lyse ut små stillinger og at det i hovedsak lyses ut hele stillinger, understreker Mette Nord.

Les hele Fafo-rapporten

;