Godt resultat i kirken

Kai Nygård er rådgiver i Fagforbundets forhandlingsenhet. (Foto: Fagforbundet)

Mellomoppgjøret for kirkelig ansatte ga et bra resultat på linje med det andre grupper fikk i årets mellomoppgjør.

30.08.2021
Sist oppdatert: 31.08.2021

Dette oppgjøret omfatter både lønn for prester og kirkelig personell, og for ansatte i de kirkelige fellesrådene.

For fellesråd og menighetsråd er det avtalt følgende tillegg med virkning fra 1. mai 2021:

Lønnsgruppe

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

 Lønnsgruppe 1 Stillinger uten særskilt krav om utdanning

                 10 000

                 11 000

           11 000

           11 000

           11 000

           11 000

           12 900

 Lønnsgruppe 2 Stillinger med krav om fagbrev eller tilsvarende

                 11 500

                 12 600

           12 600

           12 600

           12 600

           12 700

           14 600

 Lønnsgruppe 2B Stillinger med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning

                 11 800

                 12 600

           12 600

           12 600

           12 600

           12 700

           15 700

 Lønnsgruppe 3 Stillinger med krav om 3-årig universitets- eller høyskoleutdanning

                 12 100

                 12 800

           13 000

           13 200

           13 400

           13 800

           16 700

 Lønnsgruppe 4 Stillinger med krav om 4-årig universitets- eller høyskoleutdanning

                 12 500

                 13 300

           13 700

           14 000

           14 200

           15 500

           17 500

 Lønnsgruppe 5 Stillinger med krav om 5-årig universitets- eller høyskoleutdanning

                 16 400

                 16 400

           16 400

           16 400

           16 400

           18 700

           21 000

 

Lønnsgruppe 4 B – stillinger med krav om 4-årig universitets- eller høyskoleutdanning med 1 års nødvendig tilleggsutdanning skal fra 1. januar 2022 ha garantilønnsnivå som er 25.000 kroner over lønnsgruppe 4.

Ansatte i stillinger uten fastsatt garantilønn gis et tillegg på 3,1 prosent av den enkeltes grunnlønn, gjeldende fra 1. mai 2021. Dette omfatter ikke ansatte som lokalt er knyttet til lønnsgruppe 1 til 5.

Sentrale tillegg er prioritert for å sikre at medlemmenes kjøpekraft opprettholdes.

Tillegget som gis til ansatte innplassert i lønnsgruppe 1 med arbeidsoppgaver på gravplass og som har fullført Gravplasskolen (modulene I, II og III) økes fra kr 10 000 til 15 000.

For rettssubjektet Den norske kirke er det avtalt generelt tillegg til alle på 2,5 prosent fra 1. mai 2021. Det skal i tillegg gjennomføres lokale forhandlinger med en pott på 1,1 prosent og virkningsdato 1. oktober 2021. De lokale forhandlingene skal gjennomføres innen 1.12. 2021. 

- Vi har fått til en kombinasjon av sentrale og lokale tillegg. Dette gir blant annet rom for å rydde opp utfordringer med bruken av fiktiv ansiennitet, forteller forhandlingsleder for Fagforbundets forhandlingsdelegasjon, Kai Nygård.

Oppgjøret har en samlet ramme på linje med det andre arbeidstakere har fått i dette

mellomoppgjøret.

- I praksis vil det bety at vi har opprettholdt kjøpekraften for våre medlemmer.

Det har vært viktig for oss å få til, sier nestleder Kai Nygård i Fagforbundets forhandlingsenhet.