Til hovedinnhold

Nå er det vår tur!

Fagforbundet vil ha ei ny rødgrønn regjering som får hele folket i arbeid. Vi vil ha ei regjering som sikrer arbeidsfolk trygge og gode arbeidsvilkår, og ei lønn vi kan leve av.

29.08.2021 av Reinaldo Montalvao - Leder av Fagforbundet Tromsø
Sist oppdatert: 30.08.2021

De siste åtte årene har høyreregjeringa jobbet for å bygge ned, sentralisere og privatisere velferdsstaten.

Fagforbundet vil ha ei ny regjering som sier nei til privatisering og ja til å styrke barnehager, skoler, sykehuset, eldreomsorgen og kommunaldrift (bydrift, vann og avløp, osv.). Vi krever at skattepengene skal gå til velferdstjenester som drives av det offentlige, ikke bli profitt for store private velferdsselskaper. Vi har sett gang på gang at profitt tas fra barnehager og sykehjem. Fagforbundet mener at pengene skal gå til barnas beste og til god eldreomsorg for de som har bygget landet.

Nå trenger vi politikere som lytter til vanlige arbeidsfolk og som bruker de store pengene på de viktigste oppgavene. Nå er det vår tur!

Vi krever at velferdstjenester og kritiske samfunnsoppgaver skal driftes av det offentlige eller ideelle. Det kan for eksempel være at kommunen drifter barnehagen, skolen og sykehjemmet. Dette innebærer at det offentlige har kontroll over tjenestene og hovedmålet er å levere god kvalitet. Noe av nøkkelen til å oppnå god kvalitet er høyere grunnbemanning og hele faste stillinger.

Privatisering kan gi store lønns- og pensjonstap for de ansatte. Mange får også tøffere arbeidsforhold. For en arbeidsgiver er det derimot mye å spare på å kutte i ansattes lønns- og pensjonsrettigheter. Fagforbundet mener at alle skal ha en lønn å leve av, en rettferdig pensjon og trygge forhold på jobben.

Fagforbundet vil ha ei regjering som jobber for:

  1. Høyere bemanning i velferdstjenesten og bedre arbeidsvilkår for ansatte.
  2. Trepartssamarbeider og medbestemmelse etter lov fungerer fullt ut på alle nivå.
  3. Lovfestet en heltidskultur i arbeidsliv.
  4. Fjerne kommersielle bemanningsbransje fra velferdstjeneste
  5. Et bedre pensjonssystem for arbeidere.
  6. Etablere et høyere skattefradrag for fagforeningskontingent.
  7. Lik lønn for likt arbeid.
  8. Bygge en boligpolitikk for alle. Bolig skal ikke være et spekulasjonsobjekt.
  9. Alle velferdstjenester blir i offentlig regi.

Fagforbundet vil ha ei ny regjering som jobber for mindre forskjeller, en sterkere velferdsstat og som sier klart nei til privatisering. Vi vil ha en rødgrønn regjering.

Velg velferd og en jobb vi kan leve av.

Bruk stemmeretten – Nå er det vår tur!

REINALDO MONTALVAO

Leder av Fagforbundet Tromsø

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?