FNs spesialrapportør Michael Lynk ber regjeringen gjøre mer for å ansvarliggjøre Israel

FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i okkuperte Palestina, Michael Lynk, berømmer utenriksminister Ine Eriksen Søreides fordømmelser av okkupasjonen i FNs sikkerhetsråd, men mener at den norske regjeringen må gjøre langt mer både for å ansvarliggjøre Israel for å bryte folkeretten, og selv ta konsekvensene av at bosettingene strider mot internasjonal lov.

06.07.2021 av Ingunn Eriksen
Sist oppdatert: 24.09.2021

I et brev til utenriksminister Ine Eriksen Søreide i juni påpeker Lynk at  okkupasjonen vedvarer fordi det internasjonale samfunnet ikke tvinger Israel til å bære noen betydningsfulle kostnader.  Lynk oppfordrer derfor Norge til å stanse all norsk økonomisk aktivitet og handel med de ulovlige israelske bosettingene, og sikre at Statens Pensjonsfond Utland selger seg ut av selskapene i FNs database over selskaper med virksomhet i bosettingene.

Videre ber han Norge bruke sin stemme i FNs sikkerhetsråd til å oppfordre medlemsstatene til å ta praktiske grep for å skille mellom territoriet til staten Israel og territoriene okkupert siden 1967, i samsvar med FNs Sikkerhetsrådsresolusjon 2334 (2016). Lynk fremhever viktigheten av å erkjenne at Israel de facto har annektert mye av Vestbredden, som er like ulovlig i henhold til folkeretten som anneksjon de jure

Mette Nord, leder i Fagforbundet sier i en kommentar til Klassekampen at annekteringen bryter med menneskerettighetene og at Norge må slutte å støtte opp under bosettingene gjennom investeringer.  

 

KLP går foran som et godt eksempel

KLP kunngjorde 5. juli at de har besluttet å ekskludere 16 selskaper, med tilknytning til israelske bosettinger på Vestbredden. KLP har gjort grundige vurderinger etter at FNs høykommissær for menneskerettigheter offentliggjorde listen over selskaper med virksomhet knyttet til de israelske bosetningene i det okkuperte palestinske territoriet. 

 

– Vår vurdering er at det er en uakseptabel risiko for at de ekskluderte selskapene bidrar til medvirkning på brudd av menneskerettigheter i krigs- og konfliktsituasjoner gjennom deres tilknytning til de israelske bosetningene på den okkuperte Vestbredden. Dette er forankret i reglene om okkupasjon i Haagreglementet og den fjerde Genèvekonvensjonen, sier senioranalytiker i KLP Kapitalforvaltning, Kiran Aziz i kunngjøringen.

 

Fagforbundet mener at dette er både en riktig og viktig beslutning og håper at andre investorer vil følge etter.

 

Vær med på Fagforbundets og Norsk Folkehjelps:

Oljefondkampanje

Bankkampanje

 

 

 

Relaterte dokumenter: