Til hovedinnhold

RESULTAT AV HOVEDOPPGJØRET I KS 2021

Som dere vet ble det enighet i lønnsoppgjøret for kommunalt ansatte. Fagforbundets medlemmer i kommunene er sikret kjøpekraft og et godt lønnsoppgjør i 2021. Det er forhandlet fram et tillegg på mellom 10 000 og 22 000 kroner i året for Fagforbundets medlemmer. I tillegg skal det gjennomføres lokale forhandlinger. Disse skal gjennomføres innen 15. oktober.

17.06.2021 av Torhild Østhus
Sist oppdatert: 17.06.2021

I årets forhandlinger krevde dessuten LO Kommune at oppgjøret i kommunesektoren

skulle sikre likelønn og ha en god sosial profil. Det er viktig at folk får uttelling for økt

formell og uformell kompetanse, og det er avtalt føringer for de lokale forhandlingene som

vektlegger dette.

Ansatte i Oslo kommune forhandler selvstendig, og er ikke omfattet av denne avtalen.

UNIO ble ikke enige med arbeidsgiver, og går ut i streik. Dersom resultatet for UNIO blir

annerledes enn for Fagforbundets medlemmer er det avtalt at vi kan reforhandle avtalen.

 

Dere finner mer informasjon i vedleggene.

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?