Til hovedinnhold

KAP 4 LOKALE FORHANDLINGER 2021

Her finner en informasjon om de lokale forhandlingene i Kap 4 høsten 2021

17.06.2021 av Torhild Østhus
Sist oppdatert: 18.06.2021

Viser til Meklerens forslag 27.05.21 Der står disse kriteriene en kan bruke i kravet, se også vedlegget som omhandler dette :

HTA kapittel 4, pkt. 4.2.1 – Lokale forhandlinger
Det avsettes midler til lokale forhandlinger på 1,0 prosent pr. 1.10.2021.
De lokale lønnsforhandlingene skal baseres på lokal lønnspolitikk, jf. HTA kap. 3.2. Lønnspolitikken
skal bidra til å beholde, utvikle og rekruttere, motivere til kompetanseutvikling og mer heltid, samt
sikre likelønn.

Der er de føringene som kommer som ett resultat av det sentrale oppgjøret. Itillegg så må en se og bruke kriteriene i Lønnspolitisk dokument, se vedlegget som omhandler det.

Frist for å levere inn skriftelig krav til oss har vi satt til 20 august. Det vil bli satt ned ett eget forhandlingsutvalg som vil behandle alle krav.

Kravet sendes til: torhild.osthus@skole.rogfk.no 

Ta endelig kontakt hvis du trenger hjelp til å fylle ut skjemaet. mvh Torhild

 

 

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?