Til hovedinnhold

Helsearbeidere gjør opprør mot langvakter og mer helgejobbing

Sier fra: Fra v. Torunn Helland Larsen (sykepleier, Nordskogen), Elisabeth S. Kjebekk (plasstillitsvalgt, NSF, Nyskogen bo- og omsorgssenter) og Hege Danielsen, (Verneombud, Fagforbundet, Nyskogen). Foto: Silje Bratland Roksvåg, Agderposten.

Sier fra: Fra v. Torunn Helland Larsen (sykepleier, Nordskogen), Elisabeth S. Kjebekk (plasstillitsvalgt, NSF, Nyskogen bo- og omsorgssenter) og Hege Danielsen, (Verneombud, Fagforbundet, Nyskogen). Foto: Silje Bratland Roksvåg, Agderposten. (Foto: Foto: Silje Bratland Roksvåg, Agderposten.)

Helsearbeidere i Arendal gjør opprør mot måten kommunen går fram på for å øke antall heltidsstillinger. Flere hundre ansatte har skrevet under på et leserinnlegg i lokalavisa Agderposten, hvor de sier at nok er nok.

16.06.2021
Sist oppdatert: 16.06.2021

Det handler ikke om at de de ansatte er imot heltidssatsingen, men de reagerer sterkt på måten det blir gjort på. I leserinnlegget skriver de følgende:

«Dette er et varsel fra oss på gulvet, oss som er her 24 timer i døgnet. Nok er nok! Vi orker ikke mer.»

Får mange henvendelser

Hege Danielsen fra Fagforbundet er verneombud:

– Jeg har fått mange henvendelser fra mine kolleger som helt siden 2016 har kjent på presset med å jobbe mange helgetimer. Det har blitt tredd ned over hodet på dem. Ledelsen har sagt at de skal få økt stilling, men de har ikke fått være med på å bestemme hvordan det skal skje. De har fått beskjed om å enten jobbe mer helg eller gå langvakter på 12,5 timer.

 

 I 2016 ble det bestemt at Arendal kommune skulle bli en heltidskommune. Første skritt var å pålegge de ansatte å jobbe to ekstra helger i året. Da prosjektet startet var 25 prosent av stillingene i sektoren heltidsstillinger. Nå er det økt til ca. 40 prosent.

Tappes for krefter

I 2017 fikk helsearbeiderne valget mellom å jobbe 17 helger i året eller gå langvakter på 12,5 timer. Nå puttes små stillinger som forsvinner som følge av oppsigelser eller pensjon, inn i allerede eksisterende deltidsstillinger for å øke stillingsbrøkene. Det gir færre å dele helgebelastningen på.

– Mange er bekymra. De kjenner det på kroppen, og det er tappende å være mye borte fra familien i helgene. I tillegg tar det ekstra på pga. lavere bemanning. Og slett ikke alle har mulighet eller helse til å jobbe 12,5 timer i strekk, understreker Danielsen.

 

Dette bekymrer de ansatte i arbeidet med økte heltidsstillinger:

  • Økt arbeidsbelastning med helgejobbing og langvakter.
  • Føler seg ikke hørt eller tatt med på råd.
  • Bekymring for rekrutteringen. Mener det må mer til enn tilbud om hele stillinger, bl.a. større kompensasjon for helgejobbing og økt grunnbemanning
  • Feil bruk av kompetanse. Helsearbeidere brukes til kjøkkentjeneste, vasking og oppgaver som tidligere tilfalt vaktmester.

– Det vi ønsker er å øke grunnbemanninga. Vi må ta vare på helsa til de som er i Arendal kommune. Nå er det mange som gruer seg til sommeren. Både på grunn av bemanningen, men også fordi de ikke vet hva som venter av turnusarbeid og belastning på andre siden av ferien, sier Danielsen.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?