Til hovedinnhold

Superringerne i Nordland

– Hei, det e han Stig ifra Fagforbundet, har du to minutta? Omtrent sånn har dagene gått siden begynnelsen av mai for Stig Edvardsen i Fagforbundet Nordland.

16.06.2021 av Ellisiv Solskinnsbakk
Sist oppdatert: 17.06.2021

Stig Edvardsen er yrkesseksjonsleder i samferdsel og teknisk i Fagforbundet Nordland, og frikjøpt til ringeprosjektet fram mot høsten. Til nå har han ringt 2494 medlemmer, og snakket med 913 av disse.

Er du glad i å prate?

– He, he, ja, er det kontante svaret fra superringeren.

– Noen er litt skeptiske, men 99 prosent er friske og raske når de svarer, forteller Edvardsen.

En typisk slik samtale med et medlem starter med å sjekke om opplysningene vi har på vedkommende i medlemsregisteret, er riktig. Så dreier samtalen over på stortingsvalget og om de er enig med fagbevegelsen i at vi trenger en ny regjering.

– De fleste er enige med oss, men ikke alle svarer at de har tenkt å bruke stemmeretten, det gjeldert særlig yngre medlemmer. Da må jeg jo oppmuntre dem til å gjøre det. For hver som sier ja, tenker jeg litt sånn YESS! - en til som går til stemmelokalene, smiler Edvardsen.

Noe som har overrasket deg i disse samtalene?

– Det må være at flere av de som gir uttrykk for at de sympatiserer med høyresida, samtidig sier at de ønsker et regjeringsskifte. Det har vært overraskende mange, forteller Edvardsen.

Han trekker også fram at veldig mange svarer ja når han tilbyr dem å få en påminnelses-sms når forhåndsstemminga starter.

Sju samtaler i èn

Ett av medlemmene han ringte til viste seg å være i et møte med seks andre medlemmer og da lot de bare telefonen gå på rundgang.

– Det var både veldig effektivt og hyggelig, de var alle hjertens enige med oss. Topp stemning!

Den lengste samtalen han har hatt har vært på nærmere en time, men de fleste er fort unnagjort. Det hender det kommer spørsmål om andre ting, som for eksempel forsikring eller lønn, og da må det svares ut eller henvises til riktig sted.

– Alt i alt, dette er vinn-vinn. Tettere medlemskontakt og flere av våre medlemmer som går til stemmelokalene til høsten, sier Edvardsen.

Går rett på sak i Saltdal

En litt annen tilnærming har fagforeningsleder Lindis Pettersen i Saltdalen. Hun leder ei fagforening med litt under 1000 medlemmer, og etter 20 år i vervet er det mange som vet hvem hun er.

– Jeg klarer ikke å gjøre noe halvveis, ler hun, jeg setter meg ned og ringer i omtrent hver ledige stund - og gjør det litt på min egen måte og ikke helt etter manus, forteller Pettersen.

Fagforeningslederen går rett på temaet stortingsvalget til høsten når hun ringer. Hun vegret seg litt for å ta de første samtalene, men ble raskt varm i trøya. Det er rent imponerende: Nå har hun snart ringt opp alle medlemmene, og fått snakket med rundt 500 av dem. Hun har ikke tenkt å gi seg før hun har snakket med 75-80 prosent.

Yngste mest usikker

– Folk er blide og positive, jeg kan bare komme på ett medlem som ble sur for at jeg ringte. Overraskende mange sier de skal stemme. Pensjonistene er tydeligst på det, mens de yngste medlemmene oftere svarer "vet ikke" på spørsmål om de skal bruke stemmeretten.

Ifølge Pettersen er det kun cirka 5 stykker av de 500 hun har snakket med som er uenig med fagbevegelsen i at vi trenger et regjeringsskifte. Det lover godt for høsten.

Snakker med alle medlemmene: Leder i Fagforbundet Saltdal, Lindis Pettersen.
Frikjøpt til ringeprosjektet, leder i Yrkesseksjon samferdsel teknisk, Fagforbundet Nordland.

Grip røret og bli med!

Hittil er det meldt på 123 fagforeninger, som omfatter 223 644 medlemmer. Det er bare å gripe røret og bli med!

Per 10. juni er det foretatt 6200 oppringinger og gjennomført 2487 samtaler.

Ringeverktøyet inneholder manus for å gjøre ting enklere for den som ringer.

Vi ønsker at våre medlemmer skal bruke stemmeretten, og spør om de har tenkt å gjøre det. 87 prosent har svart ja. Det gir motivasjon til å ringe flere.

10. august starter forhåndsstemminga. Over én million forhåndsstemte forrige gang, og det blir sikkert ikke nå. En ekstra telefonsamtale før valget kan være avgjørende!

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?