Til hovedinnhold

Internasjonal spalte s.8: Polske tillitsvalgte vil ta tjenester tilbake

Polske Andrzej Dudzik, tillitsvalgt for Solidarnosc,  opplever mange av de samme utfordringene med konkurranseutsatte tjenester som vi gjør i Norge.

Polske Andrzej Dudzik, tillitsvalgt for Solidarnosc, opplever mange av de samme utfordringene med konkurranseutsatte tjenester som vi gjør i Norge. (Foto: A. Dudzik, Solidarnosc)

Dårlig behandling av ansatte, umoderne og lite miljøvennlig utstyr og lav kvalitet på tjenestene. Konkurranseutsetting av kommunale tjenester har negative konsekvenser uansett om det skjer i Polen eller Norge.

16.06.2021
Sist oppdatert: 16.06.2021

– Å sette kommunale tjenester ut i markedet har mange ulemper, sier Andrzej Dudzik.

Dudzik er hovedtillitsvalgt i det polske fagforbundet Solidarność i kommunen Jaworzno. Han har jobbet i kommunens seksjon for renovasjon, vann- og avløp i nesten 30 år. For 20 år siden ble avfallshåndteringen konkurranseutsatt.

Ifølge Dudzik var det de ansatte som opplevde den alvorligste konsekvensen av konkurranseutsettingen.

Brøt arbeidslivsstandarder

– De private selskapene brøt HMS-regler og andre arbeidslivsstandarder og de ansatte fikk ofte kun minimumslønn, forteller Dudzik. Utstyr og kjøretøy var dessuten i dårlig stand, ifølge fagforeningsveteranen.

Som 100 prosent frikjøpt, har Dudzik brukt all sin tid på fagforeningsarbeid de siste 10 årene. Først og fremst for de 210 medlemmene i vann- og avløpsseksjonen, men også gjennom andre verv på regionalt nivå i Solidarność. I februar deltok han på et seminar i regi av EØS-programmet Sosial dialog og anstendig arbeid, der Solidarność og Fagforbundet deltar
Da Jaworzno tok avfallshåndteringen tilbake i egen regi i oktober 2020, var det etter 20 års mobilisering mot konkurranseutsetting.

Misvisende

Å kalle det konkurranse er misvisende, hevder Dudzik:
– I stedet for reell konkurranse på markedet oppsto det monopoler som drev prisene i været.

Da kommunen tok over tjenestene ble rundt 80 personer, som tidligere hadde jobbet i de konkurranseutsatte tjenestene kommunalt ansatte. Dermed fikk de tariffavtale, fast arbeid og gode sosiale ordninger. Dessuten har de nå tilgang til moderne utstyr, spesiallaget for å samle inn ulike typer avfall.

– Rundt halvparten av de ansatte har så langt valgt å bli medlemmer i Solidarność, sier Dudzik.

Tillitsvalgte deler erfaringer i EØS-program

Solidarność og Fagforbundet deltar i EØS-programmet Sosial dialog og anstendig arbeid, som baserer seg på erfaringsutveksling og samarbeid mellom partene i arbeidslivet i deltakerlandene.

Programmet administreres av Innovasjon Norge og er finansiert av EØS-midler.

Målet med programmet er å styrke partssamarbeid på arbeidsplassen og trepartssamarbeidet mellom arbeidsgivere, fagforeninger og myndigheter i deltakerlandene. Samarbeid er verktøy for å oppnå anstendig arbeid for alle.
Fagforbundet er norsk hovedpartner i til sammen fem prosjekter i EØS-programmet. I tillegg til samarbeidet med Solidarność og et annet forbund, FZZPOZIPS, i Polen, er vi hovedpartner til Tufemi i Bulgaria, Rotal i Estland og NPPSS i Litauen. I Norge deltar KS på arbeidsgiversiden i Fagforbundets prosjekter.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?