Til hovedinnhold

Ny side

Streikevakter: De streikende i Fjaler i Vestland har Norges størst fagforbund i ryggen. Det gir kraft og styrke i kampen for gode og trygge pensjonsvilkår.

Streikevakter: De streikende i Fjaler i Vestland har Norges størst fagforbund i ryggen. Det gir kraft og styrke i kampen for gode og trygge pensjonsvilkår. (Foto: Ørjan Myrmæl)

Med unntak av streiken ved Røde Kors Rehabiliteringssenter i Fjaler har Fagforbundet så langt unngått streik i lønnsoppgjøret i år. Unio har kommet i streik i KS, Oslo kommune og i Sykehussektoren.

15.06.2021 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 17.06.2021

 – Jeg kan ikke si så mye om hva som har skjedd under mekling, men det må være lov å si at det var svært krevende, også for oss. Vi har sikra medlemmene et godt lønnstillegg og har løfta ramma for oppgjøret. Det betyr at medlemmene får mer enn frontfaget. Hadde vi ikke satt hardt mot hardt ville de etter all sannsynlighet fått 2,7 prosent, nå får de mer enn det og det innebærer bedret kjøpekraft, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

Veien videre kan bli lang

Hun forteller at årets mellomoppgjør langt fra er over. Forhandlingene i sykehussektoren, eller Spekter helse som det heter, er utsatt, og det er i skrivende stund usikkert når vi har et resultat i dette området.

Kan dra ut i tid

 – Mange oppgjør står igjen og mye taler for at også dette oppgjøret vil ta tid, sier hun. Flere forhandlinger er ikke ferdig, og noen er skjøvet til etter sommerferien.

Fagforbundet har gjennom formuleringer i tariffavtalene sikret at vi kan komme tilbake til forhandlingsbordet dersom det skulle vise seg at andre forbund oppnår mer enn oss i det aktuelle tariffområdet.

Den økonomiske situasjonen som oppstod i 2020 med pandemien gjorde at rammen for fjorårets lønnsoppgjør var veldig lav. I offentlig sektor holdt vi oss til rammen på 1,7 prosent, mens det i ettertid viste seg at privat sektor hadde kommet bedre ut. Et av kravene var å rette opp slike skjevheter.

Lik lønn på tvers av avtaleområder

 – Det vil alltid kunne være forskjeller mellom de ulike avtaleområdene, selv om vi tilstreber mest mulig lik avlønning også på tvers av avtaleområdene. Men det skal nesten være utenkelig at to kolleger på samme arbeidsplass og samme erfaring og kompetanse skal ha ulik lønn fordi de er medlemmer av hvert sitt forbund. Det vil vi ikke akseptere, sier Nord.

Avtalte sikkerhetsnett

Det skjer nesten aldri at det blir streik, eller er fare for streik i et mellomoppgjør. I normale år er det svært sjelden streik i mellomoppgjøret, men dette året er annerledes. Forklaringen ligger i koronapandemien.

 – Da vi avtalte svært små tillegg i fjorårets oppgjør var det en klar forutsetning at vi skulle vurdere situasjonen på nytt i mellomoppgjøret, og det ble laget klausuler som skulle gi oss rett til å rette opp skjevheter der de skulle oppstå. Det viste seg å være klokt, for slike skjevheter oppstod. Vi fikk rettet opp en del. Alt i alt var oppgjøret likevel så bra at vi kunne si ja til resultatet.

 

 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?