Til hovedinnhold

Vel blåst årsmøte og klubbmøte

Juni måned startet med to viktige møter i Fagforbundet Askøy. Årsmøte og klubbmøte med valg av hovedtillitsvalgte og hovedverneombud for medlemmer og ansatte i Askøy kommune. Her vil vi oppsummere begge møtene.

14.06.2021 av Hilde Lende Aune
Sist oppdatert: 14.06.2021

Årsmøte i fagforeningen og klubbmøte i KS er gjennomført

Tirsdag 1. juni avholdt avd. 274 årsmøte, det er ikke ukjent at fagforeningsstyret gjerne skulle ha avholdt et fysisk møte i Folkets hus. Med arbeider sang, mat og innleder. Dessverre ble det ikke sånn, men det ble årsmøte til tross for avstand og smittevernregler.
Fagforeningsstyret booket inn innleder for årets årsmøte på sist årsmøte. Gleden var stor da klubben hadde fått ja fra Fagforbundets nestleder Odd-Haldgeir Larsen. Larsen fikk i forkant beskjed om å gire opp stemningen. Han innledet om pandemien og den viktige jobben alle medlemmene har gjort og fremdeles gjør. Om mellomoppgjøret i kommunal sektor, om den minste streiken ved Hauglandsenteret, og om at ungdommen fremdeles er fremtiden. Han roste fagforeningen for kampen som ble kjempet mot konkurranseutsetting av renholdstjenesten i Askøy kommune.
Han hadde gledet seg til å besøke Askøy men måtte nøye seg med et digitalt besøk.

På agendaen sto også de ordinære sakene.

Fagforeningsleder Bente M. Sannes dro årsmøte igjennom årsberetningen for 2020 som naturlig nok var preget av pandemien. Digitale møter, avlyste fagkvelder og redusert antall arbeidsplassbesøk.
Nestleder Eirik Nepstad loset alle deltakere trygt gjennom sakslisten. Det ryktes at han i ettertid savnet klubben. Styret hadde sendt inn 5 saker til årsmøte, den største handlet om bytte av regnskapsbyrå. Den sammen med de andre sakene ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.
Inge Skogen la for siste gang fram regnskap og budsjett. Inge har vært kasserer i styret og hadde bestemt seg for å tre ut av sitt verv. Kan det være en nedtrapping til pensjonisttilværelsen?
Det var ikke bare Inge som hadde valgt å tre av også yrkesseksjonsleder i kontor og administrasjon Mette R. Jakobsen hadde bestemt seg for å gi stafettpinnen videre.
Både Inge og Mette har vært tillitsvalgte som styret har nyttet godt av i mange år.
Fagforbundet Askøy vil takke dere begge for tiden dere har brukt på fagbevegelsen, og ønsker dere begge lykke til videre.

Fagforeningsleder Bente ønsker velkommen til årsmøte 2021.
Foto: Hilde Lende Aune

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt og Fagforbundet Askøy ønsker Johnny Minde Eriksen velkommen som 3. vara.
Johnny jobber i Læringsverkstedet, Du og jeg Nord og er tillitsvalgt der. Han roses for sitt engasjement som tillitsvalgt og styret ser frem til et tett samarbeidet.
Styret har allerede nå satt ned valgkomite for neste periode da det har vært vanskelig å finne kandidater til noen av vervene i styret for valgkomiteen for 2020/2021.
Har du eller kjenner du noen som vil engasjere seg i organisasjonen? Vær ikke redd, ta kontakt og still spørsmål om hva de innebærer.

Dirigentbordet, Inge til venstre og Eirik til høyre. Godt fornøyd med digital gjennomføring.
Foto: Hilde Lende Aune

 

Klubbmøte KS

10 dager inn i juni, ble det invitert til klubbmøte for medlemmer i Askøy kommune.
Dette ble også avholdt digitalt, med oss hadde vi Fredrik fra Kompetansesenteret i Vestland som dro møte igjennom mellomoppgjøret 2021.
Valg av hovedverneombud og hovedtillitsvalgte sto nest på agendaen. Valgkomiteen innstilte enstemmig.
Hovedverneombud – Inge Skogen 2021-2023
Hovedtillitsvalgt – Helèn Tyrhaug 2021 – 2022
Hovedtillitsvalgt – Hilde Lende Aune 2021 – 2023

Møtet klappet vervene inn digitalt, og alle tre takket ydmykt for tilliten til nye år i vervet.

Inge Skogen - Hovedverneombud Foto: Fagforbundet Askøy
Helèn Tyrhaug - Hovedtilltisvalgt Foto: Fagforbundet Askøy
Hilde Lende Aune - Hovedtillitsvalgt Foto: Privat

Fagforbundet Askøy gratulerer alle valgte på årsmøte og klubbmøte med tilliten og ønsker dere lykke til i vervet.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?