Til hovedinnhold

Vi tar det for gitt at vi alltid har rent vann i kranen

11.06.2021 av Torgunn Gunnarsen
Sist oppdatert: 11.06.2021

Vi tar det for gitt at vi alltid har rent vann i kranen 

 

Norge har vann- og avløpsrør som utstrakt kunne gått syv ganger rundt jorden ved ekvator. Deler av dette er mer enn 100 år gammelt. Mange tusen kilometer er klar for utskiftning. 

Fagforbundet mange ganger tatt opp saken og har snakket mye om forfallet under bakken i norske kommuner.  

Det kommunale vann- og avløpsnettet trenger altså sårt til oppgraderinger. En ny rapport fra Norconsult og Sintef, som er laget for Norsk Vann viser at det er behov for 332 milliarder de neste 20 årene .  

Det kommunale vann- og avløpsnettet drifter etter selvkost prinsippet. Det betyr at jo større oppgraderingsbehovet er, desto større blir utgiften for innbyggerne. Nordland er et av de fylkene med størst behov for oppgradering. Beregninger viser at utgiftene til vann og avløp må økes med over 200% i Nordland dersom oppgraderingen skal være fullstendig.  

I starten av 2021 opplevde vi at mange kommuner i Nordland ble rammet av tørke og frost. Flere kommuner hadde vannmangel og det måtte iverksettes tiltak for å unngå å bli helt fri for vann. 

Her i nord hadde vi den tørreste januar på 10 år. I Evenes ble barnehage og skole stengt og i Hamarøy stengte man vannet om natten på grunn av vannmangel 

Et paradoks er at dette skjedde samtidig som vi er inne i en pandemi der alle er oppfordret til å vaske hender og være spesielt påpasselig med å rengjøring.  

Ut fra det vi opplevde rundt nyttår kan vi se er at behovet for oppgradering ikke bare stammer fra slitne anlegg. Det kommer også fra behovet for klimatilpasning.  

For vi opplever ikke bare frost men kanskje oftere ekstremvær med store nedbørsmengder der vi ser at avløpsnettet ikke klarer å takle flom og overflatevann. 

 

Fagforbundet Nordland forventer at kommunene kommer i gang med å planlegge og iverksette oppgradering av gammelt vann- og avløpsnett. Fagforbundet Nordland ber også kommunene redegjøre for hvordan vann og avløpsnett dimensjoneres for å tåle klimaendringer og ekstremvær, og hvilket miljømessige tiltak som prioriteres. Det blir for dyrt å velte hele belastningen med oppgradering av vann- og avløpsnettet over på innbyggerne gjennom de kommunale avgiftene. Staten må bidra med investeringer.

 

Nok vann og rent vann er et krav i Norge. Vi tar det for gitt at vi alltid har rent vann i kranen.  

 

På vegne av regionmøtet i Fagforbundet Nordland

Regionleder Tore Jakobsen

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?