Til hovedinnhold

Et godt offentlig helsevesen i kampen mot kommende pandemier

11.06.2021 av Torgunn Gunnarsen
Sist oppdatert: 11.06.2021

 

Et godt offentlig helsevesen i kampen mot kommende pandemier

 

Forhåpentlig så kan vi i løpet av sommeren forvente at koronapandemien går inn i sin sluttfase etter mange måneder med vonde og utfordrende hendelser.  Uansett så vil vi fortsatt heie hjertelig overfor ansatte innenfor helse- og omsorgssektoren, og andre i utsatte yrker der de alle har vist heltemot. 

 

Når Fagforbundet Nordland nå uttaler seg, så er det for bedre å møte framtiden. Dette ved å bygge på den lærdom vi har og vil få, da for å være bedre forberedt når nye pandemier igjen inntar samfunnet. Nasjonale beredskapstiltak må prioriteres høyt. Dette for blant annet å være sikre på at våre medlemmer som har vært og vil være i første-linjetjenesten ved ny pandemi kan utføre sine oppgaver i trygge omgivelser.  

 

Når vi sammenligner oss med andre land om pandemien omfang, så kan noe av grunnlaget for den lave spredningen og dødeligheten her til lands skyldes at vi har en helsesektor som så langt har vært inn under offentlig tjeneste, og ikke i noe omfang blitt kommersialisert, slik vi ser utviklingen er i flere andre land. Vi støtter opp om det offentlige eierforholdet i egenregi, men samtidig vektlegger vårt krav til flere hele og faste stillinger som er nødvendig for å styrke kvaliteten innenfor sektoren.  

Derfor må det politiske Norge få økt bevissthet om dette som grunnlag for et bedre helsevesen. Dette oppnår vi med en sterk fagorganisasjon med gode tillitsvalgte, og gjennom fagligpolitiske samarbeide. Dette kan gi oss en ny rødgrønn regjering der hele og faste stillinger bli vektlagt. Hele stillinger innebærer færre helsepersonell som følger opp den enkelte bruker.  

 

Den offentlige helse- og omsorgstjeneste skal være garantisten for å møte framtidige pandemier på en trygg og god måte. Derfor støtter Fagforbundet Nordland opp om de politiske partier som støtter en god nasjonal helse- og omsorgssektor, dette i motsetning til dagens regjering som stimulerer for flere private kommersielle tilbydere, som kan gi oss svensketilstander, i en eventuelt ny kommende pandemi. 

 

På vegne av regionmøtet i Fagforbundet Nordland

Regionleder Tore Jakobsen

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?